Diskriminačné obmedzenia európskeho financovania palestínskych mimovládok hrozia prehĺbením krízy ľudských práv

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
28. novembra 2023

Viaceré európske krajiny a Európska komisia oznámili, že plánujú obmedziť financovanie palestínskych ľudskoprávnych organizácií. Takéto kroky by ešte viac poškodili dôveryhodnosť Európskej únie, ktorá sa sama prezentuje ako subjekt, ktorému záleží na ľudských právach. Amnesty International a 95 ďalších organizácií zverejnili list adresovaný EÚ a jej členským štátom, v ktorom vyjadrujú obavy z vplyvu takýchto diskriminačných opatrení na ľudské práva.

„Ľudské práva v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach (OPT) sú dnes v hlbokej kríze. Palestínske a izraelské organizácie v regióne vykonávajú kľúčovú prácu na ochranu práv obyvateľstva. Niektoré z nich sledujú systematické a beztrestné porušovanie práv Palestínčanov izraelskými orgánmi, iné poskytujú pro bono právne zastupovanie obetiam [porušovania práv], ktoré by inak pri hľadaní spravodlivosti nemal kto podporiť. Obmedzenie financovania výlučne pre palestínske organizácie je diskriminačné. Tento krok by ich de facto umlčal a zabránil im vykonávať životne dôležitú prácu v prospech obetí porušovania ľudských práv. Týchto ľudí by tak pripravili o akúkoľvek vyhliadku na ochranu,“ uviedla Eve Geddie, riaditeľka kancelárie Amnesty International pre európske inštitúcie.

Niekoľko európskych krajín vrátane Rakúska, Dánska, Nemecka, Švédska a Švajčiarska, ako aj Európska komisia prijali opatrenia na pozastavenie alebo obmedzenie financovania palestínskych organizácií občianskej spoločnosti. Došlo k tomu na základe nepodložených obvinení, že finančné prostriedky boli presmerované na „teroristické organizácie“ alebo použité na „podnecovanie nenávisti a násilia“. Takéto obvinenia mobilizujú dlhodobé rasistické a islamofóbne stereotypy. Tieto stereotypy zobrazujú arabské a moslimské obyvateľstvo ako náchylné k násiliu a ako potenciálnych teroristov. Niektoré opatrenia na pozastavenie financovania palestínskych mimovládnych organizácií dlho predchádzali útokom zo 7. októbra 2023. Pri útokoch sa členovia Hamasu a iných ozbrojených skupín dopustili vojnových zločinov a iných porušení medzinárodného práva. Tieto zločiny zahŕňajú nerozlišujúce raketové útoky na Izrael, nezákonné zabíjanie a branie civilistov a civilistiek ako rukojemníkov. Obmedzenia sa však odvtedy zintenzívnili.

Dvojaké štandardy EÚ

Európska komisia 21. novembra 2023 oznámila, že „doteraz sa nenašli žiadne dôkazy o tom, že by sa peniaze presmerovali na iné ako zamýšľané účely“. Napriek tomu oznámila zavedenie zmluvných doložiek „proti podnecovaniu nenávisti“ do všetkých nových zmlúv s palestínskymi mimovládnymi organizáciami. Doložky zaväzujú príjemcov finančných prostriedkov uviesť, že nebudú podnecovať nenávisť. Okrem toho ukladajú im povinnosť podrobiť sa „monitorovaniu treťou stranou“ s cieľom preveriť ich dodržiavanie. Takéto doložky samy osebe nie sú problematické. Ich uplatňovanie výlučne pri palestínskych mimovládkach stigmatizuje Palestínčanov a Palestínčanky a zároveň dodáva iným odvahu podnecovať nenávisť.

„Je nevyhnutné, aby európski vládni darcovia zabezpečili zodpovednosť a transparentnosť všetkých svojich partnerov. Výlučné vyčleňovanie Palestínčanov, ako aj načasovanie a odôvodnenie týchto oznámení o obmedzení financovania vyvoláva znepokojujúce otázky. Prečo darcovia obmedzujú podmienky financovania len pre palestínske mimovládky? A prečo sa palestínske organizácie občianskej spoločnosti, ktoré dokumentujú porušovanie ľudských práv zo strany izraelskej vlády, musia opakovane brániť obvineniam z antisemitizmu a podpory násilia voči štátu Izrael, keď sa na to pri opakovanom preskúmaní nenašli žiadne dôkazy?“ povedala Eve Geddie.

Opatrenia ako pridávanie doložiek „proti podnecovaniu nenávisti“

Pre EÚ a jej členské štáty je zásadne dôležité bojovať proti všetkým formám rasizmu a iným formám diskriminácie. To sa týka aj antisemitizmu, islamofóbie, protiarabského a protipalestínskeho rasizmu. V záujme toho je nevyhnutné, aby vykonávali všetky potrebné opatrenia na zákaz propagácie nenávisti. Tá predstavuje podnecovanie k diskriminácii, nepriateľstvu alebo násiliu. Od príjemcov peňazí EÚ sa už doposiaľ vyžadovalo, aby tieto zásady dodržiavali. Opatrenia ako pridávanie doložiek „proti podnecovaniu nenávisti“ do zmlúv výhradne s palestínskymi organizáciami a podrobovanie týchto organizácií špecifickému „monitorovaniu treťou stranou“ vyznievajú politicky zaujato. Ide o diskriminačné opatrenia. Tie posilňujú rasistické predsudky voči Palestínčanom a Palestínčankám a tým, ktorí a ktoré bránia ich ľudské práva.

Švédsko okrem iného vyhlásilo, že v budúcnosti bude od palestínskych partnerov vyžadovať, aby odsúdili Hamas. Podmieňovať financovanie takouto požiadavkou je okrem iného útokom na ľudské právo na slobodu prejavu a združovania. Keďže sa podobná požiadavka zameriava výlučne na organizácie, ktoré sa zaoberajú právami palestínskeho obyvateľstva, je zároveň diskriminačná.

Naproti tomu Švédsko neohlásilo žiadne podobné požiadavky voči svojim partnerským izraelským mimovládnym a vládnym organizáciám. To sa nestalo ani napriek hrubým výzvam izraelských úradníkovmimovládnych organizácií na zabíjanie, násilné vysídľovanie alebo použitie jadrových zbraní proti Palestínčanom, a tiež napriek opakovaným smrtiacim útokom zo strany izraelských síl a osadníkov proti civilistom a civilistkám (ktoré odsúdila samotná EÚ). Dokonca ani od mimovládnych organizácií, ktoré budujú nelegálne osady na Okupovaných palestínskych územiach, sa nevyžaduje, aby tieto zločiny odsúdili. Tento očividne dvojaký meter je diskriminačný a svedčí o znepokojujúco selektívnom prístupe k ľudským právam.

Zneužívanie obvinení z antisemitizmu na potláčanie práv

Boj proti antisemitizmu a nenávistným prejavom je veľmi dôležitý. V posledných rokoch však izraelské orgány a úradníci z viacerých európskych krajín – najmä z Nemecka a Maďarska – a komisári EÚ Verheyli a Schinas využívali nepodložené obvinenia z antisemitizmu na umlčiavanie kritiky Izraela za porušovanie medzinárodného práva. Potláčali tak napríklad kritiku pretrvávajúceho izraelského režimu apartheidu voči palestínskej populácii. Aj v súčasnosti, keď izraelské sily zabili najmenej 14 128 civilistov a civilistiek, z ktorých viac ako tretinu tvoria deti. Násilne vysídlili viac ako 1,2 milióna Palestínčanov a Palestínčaniek, sa obvinenia z antisemitizmu používajú na umlčiavanie a v niektorých prípadoch i kriminalizáciu osôb – vrátane židovských aktivistov a aktivistiek –, ktoré vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi a zasadzujú sa za ich práva. Izraelskí predstavitelia dokonca použili obvinenia z antisemitizmu na ospravedlňovanie zabíjania palestínskych civilistov a civilistiek, keď vyhlásili, že Palestínčania v Gaze podporujú nacistickú ideológiu.

„Tvárou v tvár nárastu antisemitizmu sú európski lídri povinní prijať opatrenia na ochranu židovského obyvateľstva. Avšak spájanie obrany práv Palestínčanov s antisemitizmom a obviňovanie Palestínčanov a Arabov z nárastu antisemitizmu je kontraproduktívne a len podnecuje ďalšiu nenávisť,“ zdôraznila Eve Geddie.

Stigmatizácia migrantov a obmedzovanie financovania za ochranu ľudských práv

Nedávne nepodložené a diskriminačné vyhlásenia nemeckých, rakúskych a maďarských politikov stigmatizovali migrantov z väčšinovo moslimských krajín. Tých obviňovali z rastúceho antisemitizmu v Európe. EÚ, ktorá zavádza dodatočné požiadavky len pre palestínskych príjemcov finančných prostriedkov, vychádza podobne z diskriminačných a rasistických stereotypov.

„Obmedzovanie financovania pre organizácie, ktoré sa zasadzujú za dodržiavanie ľudských práv v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach, je jasným dôkazom dvojakého metra niektorých európskych štátov. Dôveryhodnosť európskych štátov, ktoré tvrdia, že sa zasadzujú za ľudské práva, sa už oslabila tým, že nevyzvali na prímerie a naďalej vyzbrojujú Izrael, ktorý beztrestne zabíja tisíce Palestínčanov a Palestínčaniek. Tieto diskriminačné obmedzenia financovania ich dôveryhodnosť ešte viac poškodzujú.

Vyzývame EÚ, jej členské štáty a ostatných darcov, aby zabezpečili obnovenie finančnej podpory pre palestínske mimovládky bez zbytočných a diskriminačných obmedzení. Ak sa EÚ domnieva, že súčasné záruky proti podnecovaniu nenávisti nie sú dostatočné, mala by prijať prísnejšie záruky, ktoré sa budú týkať všetkých zmlúv – vrátane zmlúv s Izraelom a zmlúv medzi krajinami Európy. V každom prípade by mala postupovať bez rasistického vyčleňovania Palestínčanov a bez toho, aby povzbudzovala alebo podporovala politiky a zákony, ktoré podkopávajú ľudské práva,“ povedala Eve Geddie.

Zistite viac o našej práci