EÚ sa musí postaviť za ľudskoprávnych aktivistov v Angole

Amnesty International žiada Európsku úniu, aby reagovala na obvinenia angolskej vlády voči ochrancom ľudských práv. Desiateho júla angolská vláda verejne napadla niektoré národné a medzinárodné organizácie v Angole a obvinila ich, že porušujú zákony a mobilizujú obyvateľstvo na odpor voči vládnym opatreniam. AI upozorňuje, že obvinené organizácie sú práve tie, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv. 

Vláda obviňuje organizácie, že sú sponzorované opozičnými politickými stranami a zneužívajú agendu ľudských práv na zakrývanie porušovania zákona a neposlušnosti voči vláde. Miestnym organizáciam sa už úrady vyhrážali zákazom činnosti.

Obvinené skupiny a organizácie sa domnievajú, že vláda sa snaží zdiskreditovať ich aktivity a legitimitu v očiach verejnosti a donorov. Organizácie sa však obávajú, že bez medzinárodného nátlaku môžu nakoniec čeliť súdnym zákazom svojej činnosti, rovnako ako sa to v poslednom čase stalo Angolskej asociácii Mpalabanda, jedinej ľudskoprávnej organizácii pôsobiacej v provincii ťažiacej ropu, Cabinda.
Predstavitelia EÚ diskutovali o vyjadreniach angolskej vlády 19. júla v Luande, avšak bezvýsledne – neprijali žiadne opatrenie.
Preto AI spolu s ďalšími organizáciami – Christian Aid, The Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), The Netherlands Institute for Southern Africa (NiZA) – zaslali EÚ otvorený list, v ktorom vyjadrujú svoje znepokojenie nad konaním angolskej vlády voči ochrancom ľudských práv a žiadajú EÚ o stanovisko.