Európske štáty systémovo porušujú práva ľudí na úteku do Európy

Európsky výbor na zabránenie mučeniu (CPT) vydal novú správu týkajúcu sa hraníc Európy. Uvádza v nej zistenia o rozsiahlom používaní násilia, zastrašovania a dlhodobej väzby voči ľuďom, ktorí sa pokúsili prekročiť hranice Európy. CPT v správe identifikoval „jasné vzorce zlého fyzického zaobchádzania“ s ľuďmi na úteku. Výbor sa taktiež domnieva, že ľudia na úteku naprieč Európou nemajú garantované základné právne záruky, ktoré zahŕňajú aj právo požiadať o azyl.

Na vydanie správy reagovala riaditeľka európskej kancelárie Amnesty International Eve Geddie. „Táto správa prináša ďalšie dôkazy o závažných a systematických porušeniach ľudských práv, ktoré voči ľuďom na úteku páchajú štátne orgány európskych štátov.“

Ľudí na hraniciach bili a zastrašovali

Správa CPT opisuje prípady, kedy polícia, pohraničná stráž a ďalšie bezpečnostné zložky ľudí na hraniciach bili obuškami, strieľali im nad hlavami ostrými nábojmi, násilím ich vytláčali do vodných tokov, nútili ich chodiť naboso, v spodnej bielizni a v niektorých prípadoch úplne nahých a zároveň ich ohrozovali a zastrašovali psami bez náhubku.

Tieto hrôzostrašné a nezákonné praktiky využívajú vnútroštátne orgány na to, aby ľuďom, ktorí potrebujú ochranu, zabránili prekročiť hranice. Zistenia CPT o systémovej povahe týchto nezákonných praktík potvrdzuje aj výskum Amnesty International o európskych hraniciach. Výskum sa venuje prípadom zo Španielska, Chorvátska, Poľska, Litvy a Lotyšska. Správa CPT zároveň konštatuje, že kompetentné úrady pri vyšetrovaní obvinení z mučenia a zlého zaobchádzania úplne zlyhali.

Celú správu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.

Podobné zistenia nie sú ničím novým

Situáciu ľudí na úteku do Európy mapuje vo svojich výskumoch aj Amnesty International. V pondelok 11. apríla 2022 vydala Amnesty International krátku správu, v ktorej upozorňuje na konanie poľských štátnych orgánov v bieloruskom pohraničí. Poľské orgány v roku 2021 svojvoľne zadržali takmer dvetisíc ľudí na hraniciach Poľska a Bieloruska, ktorí hľadali azyl. Mnohých z nich pritom v nehygienických a preplnených detenčných zariadeniach podrobili mučeniu vrátane telesných prehliadok bez šiat. V niektorých prípadoch zadržiavaným ľuďom nútene podali aj lieky na upokojenie.

Prečítajte si viac o našej práci