Európske štáty systémovo porušujú práva ľudí na úteku do Európy

Európsky výbor na zabránenie mučeniu (CPT) vydal správu, v ktorej uvádza zistenia o rozsiahlom používaní násilia, zastrašovania a dlhodobej väzby voči ľuďom pokúšajúcim sa prekročiť hranice Európy. CPT v správe identifikoval „jasné vzorce zlého fyzického zaobchádzania“ s ľuďmi na úteku a taktiež sa domnieva, že ľudia na úteku naprieč Európou nemajú garantované základné právne záruky vrátane práva požiadať o azyl.

„Táto správa prináša ďalšie dôkazy o závažných a systematických porušeniach ľudských práv, ktoré voči ľuďom na úteku páchajú štátne orgány európskych štátov,“ povedala Eve Geddie, riaditeľka európskej kancelárie Amnesty International. 

Správa CPT opisuje prípady, kedy polícia, pohraničná stráž a ďalšie bezpečnostné zložky ľudí na hraniciach bili obuškami, strieľali im nad hlavami ostrými nábojmi, násilím ich vytláčali do vodných tokov, nútili ich chodiť naboso, v spodnej bielizni a v niektorých prípadoch úplne nahých a zároveň ich ohrozovali a zastrašovali psami bez náhubku.

Tieto hrôzostrašné a nezákonné praktiky využívajú vnútroštátne orgány na to, aby ľuďom, ktorí potrebujú ochranu, zabránili prekročiť hranice. Zistenia CPT o systémovej povahe týchto nezákonných praktík potvrdzuje aj výskum Amnesty International o európskych hraniciach, ktorý sa venuje prípadom zo Španielska, Chorvátska, Poľska, Litvy a Lotyšska. Správa CPT zároveň konštatuje, že kompetentné úrady pri vyšetrovaní obvinení z mučenia a zlého zaobchádzania úplne zlyhali.

Celú správu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.