Filters applied

3 results

Sort by
Jordánsko Práva ľudí na úteku

Tlačová správa: Jordánsko obmedzuje vstup utečencov zo Sýrie na svoje územie, poukazuje to na preťaženie zdrojov hostiteľských krajín

Správa „Rastúce obmedzenia, tvrdé podmienky: Situácia sýrskych utečencov v Jordánsku” upozorňuje na problémy, ktorým čelia ľudia snažiaci sa utiecť zo Sýrie do Jordánska. Výsledkom býva v niektorých prípadoch nútená deportácia späť do Sýrie. V mnohých prípadoch aj tí, ktorým je...