Filters applied

6 results

Sort by
Slovensko Môj svet – moje práva

ESEJISTICKÁ SÚŤAŽ

Tlačová správa Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko Amnesty International Slovensko v spolupráci s Člověkom v tísni Slovensko vyhlasuje v rámci projektu Môj svet – Moje práva esejistickú súťaž na tému „Čo môžem svojím konaním zmeniť“. Zámerom esejistickej súťaže je ponúknuť...
Slovensko Môj svet – moje práva

O projekte “Môj svet – moje práva”

Amnesty International Slovensko má dlhodobé skúsenosti s neformálnym vzdelávaním k ľudským právam. Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách, ktorého cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj...