Filters applied

4 results

Sort by
Ozbrojený konflikt a zbrane

Rok 2003 znamenal prudký nápor na ľudské práva

Medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv, Amnesty International, dnes vydáva pravidelnú správu o stave ľudských práv vo svete, v ktorej konštatuje, že násilie zo strany ozbrojených skupín a zanedbávanie ľudských práv zo strany vlád vytvorilo najväčší nápor na ľudské práva za...