Transrodoví ľudia v Španielsku môžu podstúpiť právnu tranzíciu bez lekárskych zásahov

Španielsky parlament pred pár dňami schválil nové právne predpisy, ktoré sú výraznou pozitívnou zmenou smerom k ochrane ľudských práv v krajine.

Právne tranzície sú možné bez medicínskych zákrokov.

Po novom môžu ľudia starší ako 16 rokov prejsť právnou tranzíciou, teda legálne zmeniť rod v dokladoch, bez toho, aby museli prechádzať medicínskymi úkonmi. Aj keď mnohé transrodové osoby majú záujem podstúpiť hormonálnu substitučnú terapiu a/alebo rekonštrukčnú operáciu genitálu či iné chirurgické zákroky, nútiť človeka podstúpiť ktorýkoľvek z týchto výkonov na právne uznanie jeho identity je v rozpore so zákazom mučenia a iného neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, v rozpore s právom na uznanie právnej osobnosti a predstavuje zásah do súkromného a rodinného života. Rozhodnutie podstúpiť čiastočnú alebo úplnú medicínsku tranzíciu musí byť výsledkom dobrovoľného a informovaného rozhodnutia osoby, ktorá tento proces podstupuje. Zákon zároveň zakazuje tzv. konverzné terapie, ktoré vážne zasahujú do ľudských práv LGBTI+ ľudí a môžu predstavovať mučenie.

Zlepšenie prístupu k bezpečným interrupciám

Novou legislatívou sa ruší opatrenie z roku 2015, ktoré zaviedla konzervatívna Ľudová strana (PP) a ktoré vyžaduje, aby osoby vo veku 16 a 17 rokov, ktoré potrebujú podstúpiť interrupciu, museli získať súhlas od rodičov.Zákon tiež ruší súčasnú trojdňovú čakaciu dobu s cieľom výrazne uľahčiť tehotným osobám prístup k interrupcii vo verejných nemocniciach a klinikách.Povinné čakacie doby spochybňujú rozhodovacie schopnosti žien a obmedzujú ich právo na rešpektovanie autonómneho rozhodovania v oblasti reprodukčného zdravia, neberú ohľad na individuálne potreby a perspektívy tehotných žien, zvyšujú finančné a osobné náklady spojené s podstúpením interrupcie a ženám môžu spôsobiť psychickú ujmu. Povinné čakacie doby môžu navyše viesť k odďaľovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, následnému obmedzeniu prístupu k bezpečnej a legálnej interrupcii, a teda v konečnom dôsledku k ohrozeniu zdravia a životov žien.

Menštruačné voľno

Štvrtkové hlasovanie zavádza až päťdňovú menštruačnú dovolenku pre osoby, ktoré pri menštruácii zažívajú silné bolesti či iné ťažkosti. Podľa Španielskej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti až tretina žien trpí bolestivou menštruáciou. Sprievodné opatrenia zahŕňajú tiež bezplatné poskytovanie hygienických potrieb v školách, väzniciach a ženských centrách s cieľom riešiť „menštruačnú chudobu“.

Amnesty International vníma tieto zmeny ako obrovský pozitívny krok smerom k ochrane sexuálnych a reprodukčných práv a práv transrodových a nebinárnych ľudí, a zároveň vyzýva aj ostatné európske krajiny, aby si zo Španielska brali príklad a podnikli všetky potrebné kroky vedúce k ochrane ľudských práv pre všetkých.

Zistite viac o našej práci