Filters applied

3 results

Sort by
Amnesty Everywhere

Amnesty Everywhere

Od 1. januára 2020 sa v Amnesty Slovensko venujeme projektu, ktorého názov je nadpisom tohto článku. Mohli by sme ho preložiť ako Amnesty všade! V Amnesty veríme, že naša schopnosť brániť ľudské práva je postavená najmä na ľuďoch, ktorý nás rozličným spôsobom podporujú alebo sú súčasťou...