Hovorme o súhlase

Vitajte na stránkach kampane Hovorme o súhlase venovanej téme sexu so súhlasom. Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete : 

  • čo je kampaň Hovorme o súhlase,   
  • prečo je téma sexu so súhlasom dôležitá a prečo sme sa jej v Amnesty Slovensko rozhodli venovať, 
  • ako sa môžete zapojiť a pomôcť nám dosiahnuť zmenu na Slovensku aj vy. 

Prečo sa vôbec zaoberáme témou sexu so súhlasom? 

Vieme, že život nie je rozprávka, ale v skutočnosti je to veľmi jednoduché: Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Spýtaj sa, či to ozaj chce. Súhlas je sexy.

 Rozdiel medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou sexuálnou aktivitou je prozaický: Ak so sexuálnou aktivitou súhlasia všetci a všetky zúčastnené, všetko je v poriadku. Mlčať alebo nevysloviť „nie“ nie je to isté ako udeliť súhlas. „Nedostatočne“ vyjadriť odpor alebo sa „vyzývavo“ obliecť tiež nie je pozvánka ani prejav vôle. Znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ani absencia kriku o pomoc, ale absencia vôle venovať sa sexuálnym aktivitám. 

Prejaviť súhlas so sexuálnou aktivitou neznamená podpísať zmluvu, ale prejav vôle musí byť jasný a nadšený. Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o téme súhlasu a telesnej autonómie však podporujú a normalizujú existenciu znásilnenia, sexuálneho, sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia v našej spoločnosti. V dôsledku týchto škodlivých fenoménov sa váha zodpovednosti a viny často kladie na plecia ľudí, ktorí sa stali terčom sexuálneho násilia, kým páchatelia sú ospravedlňovaní a vyviňovaní. 

Prečo by ste sa touto témou mali zaoberať vy? 

Pretože sexuálne násilie je šokujúco rozšírené a priamo zasahuje milióny ľudí v Európskej únii, predovšetkým ženy a dievčatá. 

Ľudia sa boja nahlásiť znásilnenie zo strachu, že im neuveria. Od nahlásenia ich odrádza aj stigma, ktorá sa k tomuto negatívnemu zážitku viaže. 

Viac informácií zo Slovenska a Európy získate v tomto článku.

Podľa online prieskumu, ktorý pre Amnesty Slovensko vypracovala agentúra Focus, vníma sex bez súhlasu ako znásilnenie aj slovenská verejnosť. Až 93 % ľudí na Slovensku považuje sex bez súhlasu za znásilnenie. Na systematické zmeny v podobe úpravy legislatívy a ďalšie nevyhnutné kroky však stále čakáme.

Čo na to slovenská legislatíva?  

Podľa zákona 300/2005 Z. z. – Trestný zákon § 199 ods. 1 sa v slovenskom právnom poriadku znásilnenie definuje takto: „Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.“  

Táto právna definícia nespomína súhlas, vôľu, spôsobilosť udeliť súhlas, ani psychologický nátlak. Ako však uvádzame už vyššie, znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ale absencia dobrovoľnosti. (Definícia taktiež prehliada skutočnosť, že trestný čin znásilnenia nezažívajú len ženy.)

Čo chceme dosiahnuť? 

Chceme žiť v spoločnosti, v ktorej nedochádza k znásilneniam a iným formám sexuálneho násilia, v spoločnosti, kde každý človek plne chápe dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách, rešpektuje a váži si práva iných, vrátane práva na telesnú autonómiu. Naším cieľom je tzv. „kultúru znásilnenia“ nahradiť kultúrou súhlasu a rešpektu. 

Ako to chceme dosiahnuť? 

Vôľa podieľať sa na sexe či sexuálnej aktivite by mala byť prejavená priamo a dobrovoľne, bez nátlaku. Táto téma ale často prináša rôzne, a neraz náročné, otázky a emócie. Dobrým spôsobom, ako im porozumieť a spracovať ich, je otvorene sa o nich rozprávať. 

Práve rozhovor – tvárou v tvár, cez telefón, chat alebo akýmkoľvek iným spôsobom – nám všetkým dokáže pomôcť rozpoznať a rešpektovať pocity druhých. Preto aj my v Amnesty Slovensko spájame sily s miliónmi ľudí, ktorí v Európe hovoria nie sexuálnemu a sexualizovanému násiliu. 

Chceme sa pokúsiť odhaliť a pochopiť, prečo pri rozhovoroch o sexe cítime strach, hanbu, zmätok, túžbu, odpor, hnev alebo vzrušenie. 

Zvyšovať povedomie o škodlivých mýtoch a stereotypoch, zmeniť zastaralé zákony o znásilnení a sexuálnom náslí a pomôcť ľuďom, ktorí zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie, dosiahnuť spravodlivosť dokážeme iba vtedy, ak budeme o tejto téme verejne a vytrvalo hovoriť. V konečnom dôsledku musí byť jasné, že sex je v poriadku iba ak je konsenzuálny –⁠ neexistujú tu žiadne šedé zóny ani prípustné výnimky. 

Pripojte sa ku konverzácii o sexe so súhlasom (#hovormeosuhlase, #suhlasjesexy) a pomôžte nám dosiahnuť zmenu. Bez vás to nepôjde! 

Čo pre vás znamená sex so súhlasom? 

  • Vytvárajte a zdieľajte príspevky na sociálne siete. Inšpirujte ľudí vo svojom okolí, aby sa zapojili do konverzácie o sexe so súhlasom. Vo vašom príspevku (meme, fotografii, kresbe, reele či videu) sa môžete venovať pocitom, hraniciam, motivácii či konsenzuálnemu sexu. Vytvorte jednoduché meme, napríklad obrázok s myšlienkou alebo otázkou o tom, čo pre vás znamená alebo ako podľa vás vyzerá prejavenie súhlasu so sexom. Použite hashtag #suhlasjesexy alebo #hovormeosuhlase a tagnite @amnesty_international_slovakia – dajte svetu vedieť, že aj vy si myslíte, že súhlas je sexy. 
  • Vyzvite ľudí a organizácie, aby sa k nám pridali. Poznáte umelcov a umelkyne, ktoré by mohli mať záujem zapojiť sa do kampane? Máte kreatívnych priateľov a priateľky, príbuzných, učiteľky alebo poznáte organizácie, ktoré by sa mohli zapojiť? Dajte im vedieť, že aj oni a ony môžu byť súčasťou kampane #hovormeosuhlase. 
  • Sledujte hashtag #LetsTalkAboutYes a #hovormeosuhlase, lajkujte, komentujte a zdieľajte obsah venovaný téme sexu so súhlasom a prispejte do online konverzácie o téme. 

Staňte sa aktívnym ambasádorom alebo ambasádorkou kampane: 
Stiahnite si Aktivistický manuál (zatiaľ v anglickom, čoskoro aj v slovenskom jazyku), v ktorom nájdete nápady a usmernenia, ako čo najviac ľudí motivovať, aby hovorili o konsenzuálnom sexe s ľahkosťou a rešpektom. 

V manuáli nájdete: 

1. Nástroje, vďaka ktorým dokážete do kampane zapojiť čo najviac mladých ľudí, 
2. Pokyny, ako kreatívne vytvárať obsah, ktorý rozprúdi diskusiu na sociálnych sieťach, 
3. Kapitolu „Toto je súhlas“ o tom, ako hovoriť (a premýšľať) o sexe so súhlasom, 
4. Kapitolu „Odstraňovanie bariér“ o tom, ako vyvracať mýty a vyhýbať sa stereotypom, 
5. Kapitolu „Rozširuj povedomie“ o tom, ako viesť workshopy, ktoré pomôžu rozprúdiť verejnú debatu a stimulovať tvorivosť aktivistov a aktivistiek, 
6. Informácie o tom, ako komunikovať a podporovať ľudí, ktorí zažili sexuálne násilie, 
7. Tipy na ďalšie tematické čítanie, vďaka ktorému sa o téme dozviete viac. 

Viac o kampani:

Tlačová správa Hovorme o súhlase: Zákony o znásilnení na Slovensku sú zastaralé