Izrael musí splniť príkaz ICJ na zastavenie vojenskej operácie v Rafahu

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
31. MÁJA 2024

Prešiel už týždeň, odkedy Medzinárodný súdny dvor (ICJ) nariadil Izraelu, aby okamžite zastavil svoje vojenské operácie v guvernoráte Rafah na juhu pásma Gazy. Príkaz nadväzoval na žiadosť Juhoafrickej republiky o vydanie dodatočných predbežných opatrení v prípade genocídy, ktorý krajina iniciovala. Napriek tomu nič nenasvedčuje tomu, že by Izrael prestal v trestuhodnom ignorovaní ICJ, ktorého sme boli svedkami aj v prípade predchádzajúcich predbežných opatrení ICJ, a aktívnom zhoršovaní humanitárnej situácie v pásme Gazy. 

„Vzhľadom na predchádzajúce príkazy už tento príkaz nemožno považovať za ‚budíček‘ pre všetky štáty. Nové rozhodnutie ICJ je ďalším jednoznačným potvrdením ich právnej povinnosti zabrániť genocíde. Splnenie tejto povinnosti si vyžaduje, aby zabezpečili riadne vykonávanie všetkých predbežných opatrení ICJ. Všetky štáty musia využiť všetky možnosti, ktoré majú, aby ovplyvnili konanie Izraela s cieľom zastaviť pozemné operácie v Rafahu a presadzovať okamžité a trvalé prímerie všetkých strán. 

To sa týka aj Slovenska. Opätovne preto vyzývame vládu SR, aby podnikla všetky dostupné kroky v prospech vyhlásenia okamžitého a trvalého prímeria, ale aj aby s okamžitou účinnosťou zastavila vývoz zbraní a súčiastok zbraní do Izraela, odtajnila informácie o vývoze zbraní a súčiastok do Izraela a zároveň apelovala na zastavenie vývozu zbraní u slovenských spojeneckých štátov, ako sú USA, Česká republika a ďalšie,“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. 

Prímerie zostáva najúčinnejším prostriedkom na zmiernenie masového utrpenia civilného obyvateľstva. Prímerie umožní, aby sa mohli skutočne vykonať opatrenia Medzinárodného súdneho dvora na zabránenie genocíde Palestínčanov. To isté platí aj pre výzvu ICJ na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a inými ozbrojenými skupinami. 

Izraelská invázia naďalej ohrozuje palestínsky ľud ako celok alebo jeho časť fyzickým zničením 

Na rozhodnutie ICJ reagovala aj Heba Morayef, regionálna riaditeľka Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku: „Medzinárodný súdny dvor – hlavný súd OSN – dal týmto príkazom jasne najavo, že izraelské orgány musia úplne zastaviť vojenské operácie v Rafahu, pretože akékoľvek pokračujúce vojenské aktivity by mohli predstavovať základný akt genocídy. Pozemná invázia a masové nútené vysídľovanie, ktoré sa s ňou spája, jednoznačne predstavujú ďalšie nezvratné riziko pre práva palestínskeho ľudu chránené Dohovorom o zabránení a trestaní zločinu genocídy. [Vojenské aktivity Izraela v Rafahu] ďalej ohrozujú palestínsky ľud úplným alebo čiastočným fyzickým zničením.

Izrael prejavuje šokujúcu neúctu k životom Palestínčanov a Palestínčaniek 

Od chvíle, keď Medzinárodný súdny dvor vydal prvé predbežné opatrenia v prípade genocídy, ktorý iniciovala Juhoafrická republika proti Izraelu, uplynuli už takmer štyri mesiace. Za ten čas sa humanitárna situácia Palestínčanov exponenciálne zhoršila. Bilancia je desivá: 35 000 zabitých Palestínčaniek a Palestínčanov, vŕšia sa dôkazy o nezákonných útokoch na civilné obyvateľstvo a OSN ohlásila neodvratný hladomor pri pretrvávajúcom žalostnom nedostatku humanitárnej pomoci. 

Napriek týmto skutočnostiam izraelské orgány pokračovali v plánovaní pozemnej operácie v Rafahu. Ignorovali tak opakované varovania, že invázia by mala katastrofálne dôsledky pre palestínskych civilistov a civilistky. Väčšinu týchto ľudí už opakovane násilne vysídlili. Rovnako ignorovali varovania pred dôsledkami invázie na celý systém humanitárnej pomoci v pásme Gazy. Pozemný vpád izraelskej armády do východného Rafahu už viedol k masovému nútenému vysídleniu viac ako 800 000 Palestínčanov a Palestínčaniek a k zatvoreniu najväčšej nemocnice v guvernoráte, Abu Yousef al-Najjar Hospital. 

Dôležité je, že ICJ odhalil frašku vyhlasovania „bezpečných zón“. Izraelské orgány používajú toto označenie na to, aby svojim operáciám dodali punc zákonnosti. Oblasti, do ktorých Izrael prinútil ľudí „evakuovať sa“, obzvlášť Al-Mawasi, sú zúfalo nevybavené na ich prijatie. Tieto „bezpečné zóny“ nespĺňajú ani najzákladnejšie štandardy bezpečných a dôstojných životných podmienok. Chýba v nich potrebné množstvo vody, hygienických zariadení, potravín, liekov, ako aj zodpovedajúca kapacita prístrešia. Kroky Izraela vrátane uzavretia hraničného priechodu Rafah dňa 7. mája ukazujú, že jeho ozbrojené sily zďaleka nechránia civilné obyvateľstvo Gazy. Naopak, opakovane voči nemu uplatnili krutú a neľudskú politiku. Izrael prejavil šokujúcu neúctu k životom Palestínčanov, ktorí čelia skutočnému riziku genocídy,“ zdôraznila Heba Morayef. 

Na rade sú všetky štáty

„Súd prehovoril a je načase, aby Izrael a všetky štáty konali v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy. Izrael musí okamžite zastaviť svoje pozemné operácie v Rafahu – a vlastne zastaviť vojenské operácie v celom pásme Gazy – a zabezpečiť tak neobmedzený prístup humanitárnej pomoci a služieb. 

Súd tiež nariadil Izraelu, aby umožnil neobmedzený prístup vyšetrovacím misiám, vyšetrovacím komisiám OSN a novinárskym štábom do pásma Gazy. Rešpektovanie tohto predbežného opatrenia by pomohlo uchovať dôkazy, zaznamenávať podmienky v pásme Gazy a nezávisle a nestranne vyšetrovať možné porušenia dohovoru o genocíde,“ pripomenula Heba Morayef. 

Prečítajte si viac o našej práci