„Ľudskosť a sila Maratónu písania listov dokážu zázraky.“ – Magai Matiop Ngong

Prečítajte si odkaz, ktorý Magai Matiop Ngong napísal pre podporovateľstvo Maratónu písania listov. Jeho prípad bol súčasťou Maratónu písania listov v roku 2019. Magai bol vo svojich 15 rokoch odsúdený na trest smrti. Na základe rozhodnutia odvolacieho súdu bol však jeho rozsudok smrti zrušený a Magaiovi bol udelený miernejší trest.

„Maratón písania listov má podobnú moc ako láska – keď sa do niekoho zamilujete, na rase, viere, etnickej príslušnosti alebo jazyku jednoducho nezáleží. V tom istom spočíva sila Maratónu písania listov. Bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate a k akým skupinám patríte, záleží na jedinom: že ste ľudská bytosť.  

Ľudskosť a sila Maratónu písania listov dokážu zázraky, dokážu vám vrátiť dôstojnosť a práva, ktoré vám ako človeku patria. Ľudské práva sú piliere ľudskej dôstojnosti a prináležia každému človeku bez rozdielu, takže vám ich nik nemôže vziať, dokonca ani vláda. Preto by som chcel odkázať štátnym orgánom na celom svete, aby rešpektovali ľudské práva každého človeka a zabezpečili, že nik nebude v mene spravodlivosti či akýchkoľvek a kohokoľvek záujmov vystavený neľudskému a krutému zaobchádzaniu. Napĺňanie ľudských práv je dobré spravovanie vecí verejných! 

Nikdy nezabudnem na aktivistky a aktivistov, ktorí ma podporili a ktorí obetavo vynakladajú obrovské úsilie na to, aby druhým zachránili život. Vy ste definíciou ľudskosti, patrí vám vďaka za záchranu životov a za snahu spoločne vytvoriť lepší, spravodlivejší svet. Verím, že úsmev, ktorý ste rozžiarili na mojej tvári a na tvárach mnohých ďalších, vás povzbudí k tomu, aby ste ďalej písali solidárne listy a žiadali spravodlivosť v rámci Maratónu písania listov aj počas ďalších kampaní za nápravu zlyhaní moci.

Chcel by som tiež poprosiť a vyzvať všetkých ľudí, najmä mladých, aby boli solidárni s tými, ktorých práva sú porušované, aby im prejavili lásku a ľudskosť. Neváhajte sa zapojiť do kampaní za spravodlivosť, a najmä, neodkladajte to: čas urobiť z nášho sveta lepšie miesto pre všetkých ľudí je práve teraz. Chopte sa pera a použite svoj hlas, máte moc veľa zmeniť.“


Prečítajte si viac o našej práci