Izrael sa zákazom palestínskej vlajky opäť usiluje o to, aby bolo Palestínčanov menej vidieť a počuť

Izraelská vláda vydala smernicu o odstránení palestínskych vlajok z verejných priestorov. Amnesty International upozorňuje, že ďalšie obmedzenia verejného vyvesovania, nosenia a zobrazovania palestínskej vlajky sú hrubým útokom na práva Palestínčaniek a Palestínčanov na národnosť, slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania.

Podľa smernice, ktorou v nedeľu 8. januára 2023 nový izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir nariadil polícii odstraňovať palestínske vlajky zo všetkých verejných priestorov, palestínska vlajka predstavuje „symbol terorizmu“. 

Smernica má podľa izraelskej vlády zastaviť podnecovanie aktivít predstavujúcich ohrozenie verejného poriadku a bezpečnosti, v skutočnosti však prichádza v kontexte vlny opatrení na umlčanie disentu a protestov vrátane zhromaždení za práva palestínskeho obyvateľstva. K týmto opatreniam patria aj stupňujúce sa útoky na palestínsku občiansku spoločnosť a individuálnych aktivistov a aktivistky, ktorých izraelský štát stále častejšie trestá zatýkaním a administratívnym zadržiavaním.

„Tento nehanebný pokus o vymazanie palestínskej identity je ďalším z celej série opatrení, ktorými sa izraelské orgány usilujú legitimizovať rasizmus a diskrimináciu Palestínčanov a Palestínčaniek. Absurdné zámienky na vydanie tejto smernice nedokážu zakryť skutočnosť, že izraelské orgány sa čoraz bezohľadnejšie pokúšajú potlačiť každý prejav odporu proti apartheidu. Izrael sa ako zmluvná strana Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach zaviazal zaručiť všetkým ľuďom žijúcim pod jeho kontrolou právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie. Izrael má tiež povinnosť zakázať podnecovanie diskriminácie, nepriateľstva alebo násilia prostredníctvom propagácie národnostnej, rasovej alebo náboženskej nenávisti. Nová vládna smernica o palestínskych vlajkách je v rozpore s týmito záväzkami,“ uviedol Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko. 

„Palestínska vlajka je už desaťročia symbolom jednoty v odpore proti izraelskej nezákonnej okupácii a na celom svete slúži na vyjadrenie solidarity s palestínskym ľudom. Preto je hlbokou iróniou, že izraelské orgány sa snažia tento svoj krok ospravedlniť snahou o upokojenie situácie a zvýšenie bezpečnosti, zatiaľ čo v skutočnosti samotná smernica prilieva olej do ohňa rasovej nenávisti a prehlbuje rozkol v krajine. Je to ďalšia z mnohých izraelských politík schválených v rámci režimu apartheidu s cieľom minimalizovať prítomnosť a viditeľnosť palestínskej časti spoločnosti a umlčať jej hlasy,“ povedala v súvislosti s novou protipalestínskou smernicou Heba Morayef, regionálna riaditeľka Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku. 

Izraelské orgány sa už dlho snažia obmedziť prítomnosť palestínskych vlajok vo verejnom priestore. Hoci zákon ich vyvesovanie, nosenie a zobrazovanie celkom nezakazuje, polícia a bezpečnostné zložky ich majú právo odstrániť, ak usúdia, že ich prítomnosť ohrozuje verejný poriadok. 

Keď Izrael v roku 1967 obsadil palestínske územia, izraelské orgány vydali vojenský rozkaz, ktorým sa kriminalizuje organizovanie a účasť Palestínčanov a Palestínčaniek na pochodoch a slávnostných, pietnych, protestných či iných zhromaždeniach 10 a viac osôb, na ktoré nemajú povolenie izraelských úradov, v prípade, že súvisia so záležitosťami, ktoré „možno chápať ako politické“. Rozkaz, ktorý nedefinuje, čo sa rozumie pod pojmom „politické“, tak v skutočnosti účinne zakazuje Palestínčankám a Palestínčanom pod izraelskou okupáciou akékoľvek protesty, vrátane pokojných. Zakazuje im tiež vyvesovanie, nosenie a zobrazovanie vlajok a ďalších symbolov, ako aj zverejňovanie akýchkoľvek materiálov „s politickým významom“ bez povolenia izraelského vojenského veliteľa. Izraelské orgány tento rozkaz uplatňujú na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme dodnes. 

V máji 2022 izraelské ozbrojené sily vo východnom Jeruzaleme násilne odobrali palestínske vlajky účastníkom a účastníčkam pohrebného sprievodu s truhlou reportérky Širín Abu Akleh, ktorú zastrelil izraelský vojak. Dňa 1. júna 2022 prešiel prvým schvaľovaním návrh zákona zakazujúci vyvesovanie palestínskych vlajok na budovy inštitúcií financovaných z izraelského štátneho rozpočtu.


Prečítajte si viac o našej práci