Mimovládne organizácie žalujú Dánsko za vývoz zbraní do Izraela

Organizácie Oxfam Dánsko, Amnesty International Dánsko, Mellemfolkeligt Samvirke (Action Aid Denmark) a palestínska ľudskoprávna organizácia Al-Haq žiadajú dánsky súd, aby dánskym úradom nariadil zastaviť vývoz zbraní do Izraela. Prominentné neziskové organizácie dospeli k záveru, že jednoznačne hrozí, že zbrane a vojenské vybavenie, ktoré Dánsko priamo alebo nepriamo vyváža do Izraela, izraelské ozbrojené zložky používajú na páchanie závažných zločinov voči civilnej populácii pásma Gazy. Dánsko svojím konaním podľa organizácií porušuje medzinárodné pravidlá o obchode so zbraňami. Krajina zároveň riskuje, že sa stane spoluvinníkom porušovania medzinárodného humanitárneho práva vrátane vojnových zločinov a možnej genocídy. Organizácie preto žiadajú, aby súd Dánsku nariadil zastavenie vývozu zbraní.

„Už päť mesiacov hovoríme o potenciálnej genocíde v pásme Gazy, ale dodnes sme sa nedočkali politickej reakcie. V čase, keď existuje dôvodné podozrenie, že Izrael pácha vojnové zločiny, Dánsko by do krajiny nemalo posielať zbrane. Potrebujeme, aby sa k zodpovednosti Dánska [za dodržiavanie záväzkov a medzinárodného práva] vyjadril súd,“ uviedol generálny tajomník organizácie Mellemfolkeligt Samvirke, Tim Whyte.

Dánsko je signatárskou krajinou Zmluvy OSN o obchode so zbraňami. Okrem toho sa Dánsko zaviazalo dodržiavať Spoločné pravidlá EÚ pre obchod so zbraňami. Oba dokumenty Dánsko zaväzujú zabezpečiť, aby vývoz zbraní a vojenského vybavenia vyrobeného v dánskych spoločnostiach neprispieval k porušovaniu medzinárodného práva.

Dánsko nesmie prispievať k porušovaniu medzinárodného práva

„Zdokumentovali sme viacero prípadov izraelského bombardovania v pásme Gazy, pri ktorých útočiaca strana nerozlišovala medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Tieto útoky vyhladili celé rodiny. Takéto neprimerané útoky porušujú medzinárodné humanitárne právo. Dánsko nesmie k týmto nezákonným útokom na civilnú populáciu žiadnym spôsobom prispievať. Preto teraz chceme, aby súd posúdil, či si Dánsko plní svoje záväzky,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Dánsko Vibe Klarup.

Podľa organizácií by už samotné riziko použitia vojenského vybavenia v rozpore s humanitárnym právom malo viesť k tomu, že Dánsko zastaví jeho vývoz.

„Obyvateľstvo pásma Gazy hladuje. Stovky tisíc ľudí nemajú prístup k vode, potravinám, liekom či prístrešiu. V pásme Gazy už došlo k zničeniu 70 % všetkej infraštruktúry. Dánsko nesmie dodávať zbrane, [ktoré Izrael používa] na bombardovanie civilistov a civilistiek. Súdny proces bude previerkou toho, či Dánsko rešpektuje medzinárodné právo a hodnoty, ktoré verejne deklaruje. Nemôžeme ignorovať jasné porušovanie humanitárneho práva, vojnové zločiny a varovanie [ICJ] pred potenciálnou genocídou,“ uviedol generálny tajomník organizácie Oxfam Dánsko, Lars Koch.

Holandský súd už nariadil krajine zastaviť vývoz zbraní do Izraela, Dánsko by sa malo inšpirovať

Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v januári nariadil Izraelu podniknúť „okamžité a účinné opatrenia“ na ochranu palestínskej populácie v pásme Gazy pred rizikom genocídy. Odvolací súd v Holandsku nedávno na základe odvolania ľudskoprávnych organizácií vrátane Oxfam Novib nariadil holandskému štátu, aby zastavil vývoz súčiastok stíhačiek F-35 do Izraela. Dôkazové materiály súdu dodala práve Amnesty International.

Odborníci a odborníčky OSN nedávno varovali, že akékoľvek dodávky zbraní do Izraela, pri ktorých hrozí, že budú použité v pásme Gazy, by predstavovali porušenie medzinárodného humanitárneho práva a štáty ich musia okamžite zastaviť. Okrem troch dánskych organizácií sa na žalobe proti dánskemu štátu podieľa aj palestínska ľudskoprávna organizácia Al-Haq. Organizácia dodala dôkazy pri ďalších podobných žalobách.

„V pásme Gazy sa odohrávajú veľmi vážne a intenzívne útoky, pri ktorých bolo zabitých viac ako 30 000 ľudí. Ďalších 70 000 ľudí utrpelo zranenia. Izrael odopiera obyvateľstvu prístup k základným potrebám vrátane potravín, vody, paliva a zdravotníckych potrieb. Sme svedkami neopísateľného utrpenia civilistov vrátane detí, amputácií bez anestézy aj masových evakuácií na miesta s hroznými podmienkami. Organizácia Al-Haq preto nalieha na Dánsko, aby prestalo vyzbrojovať páchateľov týchto brutálnych zločinov a zastavilo genocídu palestínskeho ľudu,“ uviedla hovorkyňa Al-Haq, Maha Abdallah.

Organizácie ďalej uvádzajú, že vývoz zbraní do Izraela neutlmila ani rozsiahla dokumentácii zločinov, ktoré Izrael spáchal voči palestínskej civilnej populácii pásma Gazy. Neutlmilo ho ani varovanie medzinárodne uznávaných odborníkov a odborníčok, dokonca ani súdny proces, ktorý prebieha na ICJ. Vývoz zbraní do Izraela pokračuje bezo zmeny aj po rozsudku holandského súdu. Organizácie preto využívajú každý dostupný nástroj v demokratickom právnom štáte, aby dosiahli dodržiavanie medzinárodného práva, humanitárneho práva a záväzkov krajiny.

Kontext:

  • Dánske orgány niekoľko rokov umožňovali dánskym spoločnostiam vyvážať komponenty na výrobu stíhačiek F-35 v rámci obrannej spolupráce pod vedením USA bez toho, aby osobitne posudzovali riziko, že tieto zbrane prispejú k páchaniu vojnových zločinov. USA predávajú hotové stíhačky Izraelu.
  • Izrael je okrem USA prvou krajinou, ktorá tieto stíhačky nasadila.
  • Organizácia Danwatch odhalila, že stíhačky F-35 obsahujúce dánske komponenty Izrael použil pri bombardovaní pásma Gazy.
  • Počas konzultácie Výboru dánskeho parlamentu pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila 16. januára 2024, minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen oznámil, že komponenty na výrobu stíhačiek F-35 dodáva celkovo 15 dánskych spoločností.
  • Podľa ICJ existuje riziko, že Izrael v pásme Gazy pácha genocídu, a preto rozhodol, že Izrael musí prijať predbežné opatrenia, aby genocíde zabránil.
  • Poprední odborníci na medzinárodné právo sa domnievajú, že dánska prax vybavovania licencií na vývoz zbraní je v rozpore s medzinárodnými pravidlami o obchode so zbraňami, ktoré je Dánsko povinné dodržiavať.
  • Odvolací súd v Holandsku 12. februára 2024 na základe žaloby organizácie Oxfam Novib a ďalších rozhodol, že holandská vláda musí zastaviť vývoz komponentov na výrobu stíhačiek F-35 do Izraela. Súd zistil, že pokračujúci vývoz komponentov je v rozpore so spoločnými pravidlami EÚ pre vývoz zbraní a so Zmluvou OSN o obchode so zbraňami, ktorej signatármi sú aj Holandsko a Dánsko.
  • Experti OSN nedávno vyzvali krajiny, aby zastavili vývoz zbraní, ak existuje riziko, že by mohli byť použité v pásme Gazy.

Zistite viac o našej práci