Naša sila je v solidarite! Žiadame ochranu práv ľudí na Ukrajine.

Na tejto stránke nájdete:

  • Vyjadrenie Amnesty International Slovensko
  • Kontext
  • Aktuálne dianie
  • Viac informácií

Vyjadrenie Amnesty Slovensko

Naše najhoršie obavy sa naplnili. Po týždňoch eskalácie sa začala ruská invázia, ktorá povedie k hrôzostrašným dôsledkom pre ľudské životy a ľudské práva. Solidárne stojíme za ľuďmi na Ukrajine. Ich životy a ľudské práva musia byť jednoznačnou prioritou. Nesmú zostať napospas mocenským záujmom, násiliu a bombám. Naša sila je v solidarite! 

V nadväznosti na dnešný ranný útok Ruska na Ukrajinu vyzývame na bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva. 

Je potrebné chrániť životy civilistov a civilistiek, ich domovy a infraštruktúru. Nesmie dochádzať k útokom, ktoré nerozlišujú medzi civilnými a vojenskými cieľmi, ani k používaniu zakázaných zbraní, ako je napríklad kazetová munícia. 

Ak sa ľudia zasiahnutí konfliktom rozhodnú opustiť krajinu a hľadať útočisko v susedných krajinách vrátane Slovenska, tieto krajiny musia dodržať svoje medzinárodné záväzky a ľuďom v núdzi poskytnúť ochranu, pomoc a možnosť požiadať o azyl. Zároveň treba mať na zreteli, že mnohí ľudia, ktorých životy a práva sa ocitnú v priamom ohrození, nemajú možnosť opustiť svoj domov či krajinu, a preto opakujeme našu výzvu, aby sa umožnil a uľahčil prístup humanitárnym agentúram, ktoré budú chcieť poskytovať pomoc civilistom a civilistkám zasiahnutým bojmi. 

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine. 

Vojenský zásah ruských jednotiek bude mať zničujúce dôsledky na životy a ľudské práva ľudí na Ukrajine. Každý ozbrojený konflikt pritom zákonite najviac zasahuje skupiny obyvateľstva ohrozené chudobou, sociálnym vylúčením či príslušníkov a príslušníčky menšín. Flagrantné porušovanie medzinárodného práva z minulosti ešte zväčšuje náš strach o ľudí na Ukrajine.  

Kontext 

Vo štvrtok 24. februára v skorých ranných hodinách Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Objavili sa správy o ruskej armáde na severnej a južnej hranici Ukrajiny, ako aj informácie o výbuchoch vo viacerých mestách vrátane hlavného mesta Kyjev. Najmenej v jednom prípade, v meste Charkov, vidno na videozázname chvostovú časť rakety vystrelenej z ťažkého raketometu Smerč, ktorá zostala trčať z chodníka. Úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo, majetok civilného obyvateľstva a útoky, pri ktorých dochádza k usmrteniu alebo zraneniu civilného obyvateľstva, predstavujú vojnové zločiny a všetky zúčastnené strany sa ich musia za každú cenu vyvarovať. 

Amnesty International v minulosti detailne spracovala mnoho porušení medzinárodného humanitárneho práva vrátane vojnových zločinov ruských vojenských jednotiek, ku ktorým došlo v Sýrii (2015 – do súčasnosti), Gruzínsku (2008), Čečensku (1994 – 1996 a 1999 – 2009) a na Donbase na Ukrajine. Táto hrozná bilancia vyvoláva vážne obavy z dopadu ruskej invázie na obyvateľov a obyvateľky Ukrajiny. Amnesty International tiež zdokumentovala porušovanie medzinárodného humanitárneho práva ukrajinskými silami a provládnymi milíciami počas vrcholiacich bojov na východe krajiny (2014 – 2015). 

Aktuálne:

27. februára, 11:39

24. februára, cca 18:55 hod.

Investigatívne laboratórium Amnesty International, zamerané na výskum a dokumentovanie postupu aktérov v krízových situáciách, potvrdilo škody na obytnej budove v blízkosti vojenskej základne Čuhujiv a zároveň smrť jednej osoby a poranenie ďalšej. Amnesty naďalej vyzýva Rusko, aby sa zdržalo plošných útokov, ktoré môžu zasiahnuť civilné oblasti.

24. februára, cca 16:40 hod.

Raketový útok pred nemocnicou v meste Vuhledar na Ukrajine usmrtil najmenej 2 civilistov. Zistenia potvrdil tím Amnesty International. Nemocnice sú objekty chránené medzinárodným právom. Úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo, majetok civilného obyvateľstva a útoky, pri ktorých dochádza k usmrteniu alebo zraneniu civilného obyvateľstva, predstavujú vojnové zločiny a všetky zúčastnené strany sa ich musia za každú cenu vyvarovať.

Viac o téme:

Aj Amnesty Slovensko sa pripája k výzve #SpoločnePreUkrajinu slovenských mimovládnych a občianskych organizácií s cieľom pomôcť Ukrajinkám a Ukrajincom v ohrození, či už priamo na Ukrajine alebo na Slovensku. Pomôžte aj vy zdieľaním tejto výzvy a finančným príspevkom na tomto odkaze: https://www.donio.sk/vyzva-pre-ukrajinu.


Prečítajte si viac o invázii ruských vojsk na Ukrajine

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu