Nový fínsky zákon o uznávaní rodu je významným krokom k ochrane práv transrodových osôb

(na ilustračnej fotografii je fínsky aktivista za práva transrodových ľudí Sakris Kupila)

Vo Fínsku prijali 1. februára 2023 nový zákon, ktorý ruší povinnosť transrodových osôb podstupovať pred právnym uznaním ich rodu invazívne lekárske procedúry. O zrušení požiadavky na sterilizáciu transrodových osôb a získanie psychiatrickej diagnózy ako podmienok právneho uznania ich rodu rozhodol fínsky zákonodarný zbor pomerom hlasov 113 k 69. Amnesty International považuje túto legislatívnu zmenu za veľké víťazstvo na ceste k rovnosti.

Podľa súčasných fínskych právnych predpisov, ktoré sú v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, musí osoba žiadajúca o uznanie iného rodu, ako jej bol pripísaný pri narodení, predložiť doklad o svojej neplodnosti. Podľa nového zákona bude právna zmena rodu možná pre dospelé osoby na základe písomnej žiadosti a po uplynutí 30-dňového „obdobia na rozmyslenie“.

Napriek tomuto významnému pokroku však nový zákon zavádza systém právneho uznania rodu len pre dospelých. Matti Pihlajamaa z Amnesty International Fínsko pri tejto príležitosti povedal:

„Hlasovanie je výsledkom viac ako desaťročnej kampane mnohých skupín občianskej spoločnosti a svedčí o odhodlaní aktivistov a aktivistiek, ktoré dlho a tvrdo bojovali za túto zmenu navzdory toxickej rétorike odporcov a odporkýň.

Prijatím tohto zákona Fínsko urobilo významný krok smerom k ochrane práva transrodových ľudí na sebaurčenie a ďalších práv, teda k celkovému zlepšeniu ich života. Nový zákon bude mať obrovský pozitívny vplyv a stane sa dôležitým pilierom pre nediskrimináciu.

Avšak je potrebné urobiť ešte viac. Vylúčenie detí z právneho uznávania rodu, s ktorým sa identifikujú, porušuje Dohovor OSN o právach dieťaťa. Preto budeme ďalej vyzývať vládu, aby zodpovedajúcim spôsobom upravila právne predpisy tak, aby napredovali aj v ochrane práv detí.“

Prečítajte si viac o našej práci