Odchod inzerentov z maďarských novín kvôli protirómskym vyhláseniam

V utorok 5. marca informovalo päť maďarských spoločností, že  nebude viac inzerovať v novinách, ktoré publikovali extrémistické protirómske stanoviská.

Ich odchod je výsledkom kampane 24 neziskových organizácií, ktoré kontaktovali 15 spoločností inzerujúcich v pravicovom denníku Magyar Hírlap. Neziskovky žiadali spoločnosti o zváženie ukončenia inzercie v novinách, kým sa tieto nedištancujú od rasistických, homofóbnych a antisemitských názorov Zsolta Bayera, ktorý prirovnal Rómov k „zvieratám“ a vyzval k riešeniu slovami „toto sa musí riešiť – okamžite a akýmkoľvek potrebným spôsobom“.

Po liste od neziskových organizácií dala Erste Bank noviny Magyar Hírlap na čiernu listinu a výslovne upozornila svoju mediálnu agentúru, aby „nabudúce konala prezieravejšie“ pri zverejňovaní jej reklamy. Banka taktiež zdôraznila, že nebude inzerovať v žiadnych médiách, ktorých obsah „zraňuje dôstojnosť ľudí alebo používa poburujúci tón v súvislosti s akoukoľvek menšinou, etnikom alebo náboženskou skupinou.“ Vedenie CIB banky potvrdilo, že CIB skupina sa zdrží akejkoľvek reklamy v Magyar Hírlap, ako aj na ich portáli „kým redakcia novín kategoricky neodsúdi vyjadrenia Zsolta Bayera a nezabezpečí, že obe vydania nebudú obsahovať žiadne nenávistné články.“ IKEA, FedEx, a GDF Suez sa taktiež dištancovali od článku a vyhlásili, že v budúcnosti neplánujú inzerovať v online verzii novín.

Väčšina spoločností umiestňuje reklamu v balíku prostredníctvom nákupcu mediálneho priestoru a niektoré preto ani nevedeli, že ich reklama sa objavila v Magyar Hírlap.

Niektorí z inzerentov odpovedali na list vyhýbavo, alebo neodpovedali vôbec. Neziskové organizácie oslovili materské spoločnosti a sídla nadnárodných spoločností vrátane Telekomu a Sodexo, žiadajúc, aby vzali svoje záväzky správať sa v súlade s princípmi spoločenskej zodpovednosti vážne.

Táto kampaň vysiela jasný signál, že rasistické protirómske vyhlásenia nebudú tolerované spoločnosťami, ktoré riskujú stratu svojich zákazníkov, ak by pokračovali v podpore médií, ktoré zverejňujú provokatívne a útočné články.