Odstraňovanie obsahu súvisiaceho s interrupciami zo sociálnych sietí môže brániť prístupu k spoľahlivým zdravotným informáciám

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
11. JÚNA 2024

Podľa novej výskumnej správy Amnesty International môže odstraňovanie obsahu súvisiaceho s interrupciami na platformách sociálnych sietí s nedostatočným alebo nejasným odôvodnením sťažovať prístup k interrupčnej starostlivosti. Nedostatočne odôvodnené odstraňovanie obsahu súvisiaceho s interrupciami ohrozuje právo na zdravie a telesnú autonómiu.

Amnesty International vydala správu s názvom „Prekážky na ceste k autonómii: Odstraňovanie informácií týkajúcich sa interrupcií po rozhodnutí v prípade Roe vs. Wade.“ Amnesty v správe odhaľuje, že firmy prevádzkujúce sociálne siete nedodržiavajú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv. Obsah súvisiaci s interrupciami totiž odstraňujú netransparentne, bez toho, aby poskytovali dostatočné informácie o rozhodnutiach, ktoré k odstráneniu obsahu viedli.

Amnesty v správe poukazuje na to, ako najväčšie platformy sociálnych sietí vrátane Facebooku, Instagramu a TikToku odstraňujú obsah súvisiaci s interrupciami. Platformy odstraňujú aj informácie o tom, ako sa dostať k interrupčnej starostlivosti. K odstraňovaniu obsahu pristúpili po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA z roku 2022, ktorým zrušil rozsudok v prípade Roe v. Wade.

„Keď technologické spoločnosti odstraňujú informácie týkajúce sa interrupcií, môžu tým prehlbovať prekážky v prístupe k informáciám. Takéto konanie môže viesť k diskriminácii a porušovaniu ľudských práv osôb, ktoré môžu otehotnieť,“ povedala Jane Eklund, spolupracovníčka Amnesty International USA pre oblasť technológií a reprodukčných práv. „Prístup k pravdivým a objektívnym informáciám o interrupciách je nevyhnutnou súčasťou reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. Technologické spoločnosti musia robiť viac pre to, aby svojmu používateľstvu zabezpečili prístup k týmto informáciám.“

Odstraňovanie obsahu ohrozuje najmä mladých ľudí

Amnesty v správe zdôrazňuje, že odstraňovanie internetového obsahu súvisiaceho s interrupciami obzvlášť ohrozuje mladých ľudí. Tí sa totiž vo veľkej miere spoliehajú na správy a informácie zo sociálnych sietí. Okrem toho, po zrušení rozsudku Roe v. Wade viac ako 20 štátov v USA zaviedlo obmedzenia prístupu k interrupciám. V niektorých štátoch predložili návrhy zákonov, ktoré majú osobitne obmedziť prístup k informáciám o interrupciách v online priestore. V čase uverejnenia tejto publikácie nebol žiadny z týchto návrhov zákonov prijatý.

Z výskumu Amnesty International vyplýva, že po rozhodnutí súdu v roku 2022 hlavné platformy sociálnych sietí odstránili, dočasne skryli alebo označili ako „citlivý obsah“, ktorý môže „obsahovať názorný alebo násilný obsah“, časť obsahu s informáciami o medikamentóznych (nechirurgických) interrupciách, ktoré sú bezpečné a predstavujú viac ako polovicu všetkých interrupcií v USA. Iné príspevky odstránili, pretože platformy uviedli, že zdieľané informácie sú v rozpore s ich komunitnými pravidlami. Platformy tiež tvrdili, že príspevky sa pokúšajú kúpiť alebo predať interrupčné tabletky, hoci to tak nebolo.

Platformy odstraňovali vzdelávací a osvetový obsah od neziskových organizácií a mazali ich účty

Napríklad 27. apríla 2023 z Instagramu odstránili príspevok organizácie Ipas. Organizácia sa usiluje o zlepšenie prístupu k bezpečným interrupciám a antikoncepcii. Príspevok obsahoval odporúčaný protokol Svetovej zdravotníckej organizácie o tom, ako vykonať interrupciu prostredníctvom interrupčných tabletiek. Instagram ako dôvod odstránenia uviedol svoje zásady týkajúce sa „predaja nelegálneho alebo regulovaného tovaru“. Príspevok však nijako neodkazoval na predaj liekov.

Ako vyplýva zo správy, v roku 2022, keď sa mnohé štáty usilovali zakázať interrupcie, platformy zmazali alebo označili ako „citlivý obsah“ niektoré príspevky organizácie Planned Parenthood. Príspevky poskytovali informácie o tom, kde sú interrupcie legálne alebo obmedzené.

Neziskové organizácie ako Plan C a poskytovatelia interrupcií na diaľku, ako napríklad Hey Jane, sa stretli s podobným odstraňovaním obsahu. V niektorých prípadoch im dočasne pozastavili účty na sociálnych sieťach bez akéhokoľvek vysvetlenia alebo len s minimálnym vysvetlením.

Nedávno, v roku 2024, zablokoval Facebook príspevok s odkazom na zdroje týkajúce sa interrupcií. Išlo o príspevok organizácie Lilith Fund, ktorá prevádzkuje fond na pokrytie nákladov spojených s interrupciami so sídlom v Texase. Fond poskytuje podporu obyvateľstvu Texasu, ktoré cestuje mimo štátu, aby sa dostalo k interrupčnej starostlivosti. Neziskovej organizácii Mayday Health, ktorá vzdeláva ľudí o medikamentóznej interrupcii a o tom, ako sa k nej dostať, bez akéhokoľvek varovania dočasne pozastavili konto na Instagrame.

Platformy porušujú právo na prístup k informáciám

„Každý má právo na prístup k objektívnym a medicínsky presným informáciám o interrupciách. Technologické spoločnosti majú povinnosť rešpektovať ľudské práva a nemali by obmedzovať prístup používateľstva k takémuto obsahu zverejnenému na ich platformách,“ uviedla Eklund.

Verejne dostupné komunitné pravidlá a zásady moderovania obsahu spoločností TikTok a Meta (Facebook a Instagram) dostatočne neinformujú používateľstvo o tom, ako moderujú obsah súvisiaci s interrupciami. Podľa týchto pravidiel TikTok povoľuje obsah, ktorý „spomína interrupcie v lekárskom alebo vedeckom kontexte, ktorý súvisí so zákrokmi, operáciami alebo vyšetreniami“ (bez zmienky o iných typoch obsahu súvisiaceho s interrupciami). Meta v žiadnom zo svojich komunitných pravidiel interrupcie výslovne nespomína.

Amnesty International požiadala spoločnosti Meta a TikTok o ďalšie informácie.

Meta v odpovedi uviedla, že uznáva právo na zdravie a povoľuje organický obsah, ktorý vzdeláva používateľstvo o interrupcii prostredníctvom interrupčných tabletiek. Na svojich platformách povoľuje aj obsah ponúkajúci poradenstvo o legálnom prístupe k liekom, ale zakazuje „pokusy o nákup, predaj, výmenu, darovanie alebo zháňanie liekov či prispievanie na lieky“.

TikTok uviedol, že jeho zásady nezakazujú ani nepotláčajú témy, ako je reprodukčné zdravie a obsah súvisiaci s interrupciami, vrátane prístupu k informáciám. Platforma tiež uviedla, že „zakazuje obsah, ktorý obsahuje lekárske dezinformácie“.

Svoje otázky a úplné odpovede spoločností uvádza Amnesty International vo svojej správe.

„Odpovede spoločností sa nezhodujú s tým, čo sa zrejme deje na ich platformách,“ uviedla Eklund. „Nejasné odpovede nestačia. Spoločnosti musia podniknúť transparentné kroky, aby zabezpečili, že ich používatelia a používateľky budú mať na ich platformách prístup k informáciám, ktoré sa týkajú interrupcií. Platformy tiež musia zabezpečiť, že členovia a členky občianskej spoločnosti dostanú adekvátne vysvetlenie každého odstráneného obsahu.“

Spoločnosti Meta a TikTok musia transparentnejšie informovať o tom, ako sa ich komunitné pravidlá vzťahujú na obsah týkajúci sa interrupcií. Mali by tiež zvýšiť transparentnosť používania odporúčacích systémov a algoritmov na moderovanie obsahu. Okrem toho by mali aktívne identifikovať všetky škody vyplývajúce z ich moderovania obsahu a potenciálneho potláčania obsahu súvisiaceho s interrupciami, tak aby ich mohli riešiť a predchádzať im.

Prečítajte si viac o našej práci