Portugalská mládež žaluje štát za zanedbanie klímatických opatrení

Zajtra, 27. septembra 2023, predloží šesť mladých ľudí z Portugalska prelomovú žalobu adresovanú Európskemu súdu pre ľudské práva (ESĽP). Argumentujú, že nedostatočné kroky vlád krajín Európskej únie v oblasti ochrany ľudí pred klimatickou zmenou majú za následok porušovanie ich ľudských práv.

V prípade úspechu by 27 členských štátov EÚ mohlo byť právne zaviazaných k zníženiu svojich emisií skleníkových plynov. Amnesty International je jednou z organizácií, ktoré sa k písomnému podaniu na ESĽP pridali. Žalujúce strany tvrdia, že vlády sú prostredníctvom svojich politík v oblasti klímy povinné chrániť ľudské práva na medzinárodnej úrovni.

Vedúca pracovníčka Amnesty International pre strategické spory Mandi Mudarikwa v tejto súvislosti uviedla: „Žalujúce strany, podobne ako mnoho ľudí na celom svete, už dnes priamo pociťujú zdravotné dôsledky zmeny klímy. Stupňujúce sa extrémne horúčavy obmedzujú ich schopnosť tráviť voľný čas vonku, cvičiť, spať alebo sa sústrediť. Mnoho ľudí trpí závažnými ochoreniami, ako je astma, ktoré sa zhoršujú zároveň s poklesom kvality ovzdušia spôsobeným extrémnymi horúčavami, lesnými požiarmi a emisiami zo spaľovania fosílnych palív. Táto generácia a jej deti budú čeliť najväčšej záťaži prebiehajúcej klimatickej krízy. Je nevyhnutné, aby štáty ihneď konali v záujme zastavenia či zbrzdenia vývoja tejto katastrofy. Na to musia splniť svoje záväzky a pokúsiť sa udržať nárast priemernej globálnej teploty v tomto storočí pod hranicou 1,5 °C v porovnaní s úrovňou v predindustriálnom období. To si bude vyžadovať postupné ukončenie využívania fosílnych palív.“

Šesť mladých ľudí sa rozhodlo obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva po tom, ako boli priamymi svedkami skazy spôsobenej devastujúcimi lesnými požiarmi, ktoré zúrili v blízkosti ich domovov v roku 2017.

Cláudia Agostinho má 24 rokov a pochádza z mesta Leiria. Pracuje ako zdravotná sestra v miestnej nemocnici, takže si veľmi dobre uvedomuje hrozbu, ktorú stupňovanie extrémnych horúčav predstavuje pre ľudské zdravie.

Martim Agostinho má 20 rokov a študuje na vedecko-technickej škole v Leirii. Lesné požiare a dym v roku 2017 spôsobili zatvorenie školy a Martima vydesil rozsah skazy, ktorú videl vo svojom okolí.

Mariana Agostinho má 11 rokov, miluje zvieratá a trávi veľa času na farme u svojich starých rodičov. V roku 2100 bude mať 88 rokov. Svet môže byť v tom čase teplejší o 3 °C oproti predindustriálnemu obdobiu, čo by znamenalo katastrofický scenár.

Catarina Mota má 20 rokov a tvrdí, že extrémne teploty, ktoré v posledných rokoch sužujú Portugalsko, výrazne narušili jej schopnosť normálne fungovať.

Sofia Oliveira má 18 rokov a chce študovať „zelenú chémiu“. Fosílne palivá totiž podľa nej majú zostať pod zemou.

André Oliveira má 15 rokov a spolu s priateľmi sa čoraz viac obáva klimatickej zmeny. Nechápe, ako tento stav vôbec mohli politici a političky dopustiť.

Súd by mal rozhodnúť do niekoľkých mesiacov. Keďže rozhodnutie ESĽP je pre dotknuté strany právne záväzné, mohlo by ovplyvniť aj ďalšie prípady na vnútroštátnych súdoch v Európe a vytvoriť dôležitý precedens pre spory týkajúce sa porušovania ľudských práv spôsobených nedostatočnými krokmi vlád v boji s klimatickou zmenou.

Žalujúcu stranu podporuje organizácia Global Legal Action Network (GLAN), ktorá na podporu jej úsilia založila medzinárodnú verejnú zbierku.

ESĽP sa nedávno zaoberal dvoma ďalšími prípadmi týkajúcimi sa klimatickej krízy, v ktorých však ešte nerozhodol. V prvom prípade švajčiarske Seniorky za ochranu klímy (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz) žalujú švajčiarsku vládu za nedostatočné opatrenia na zmierňovanie klimatickej krízy. Druhú žalobu podal francúzsky poslanec Európskeho parlamentu za Stranu zelených Damien Carême, ktorý tvrdí, že nedostatočné politiky Francúzska v oblasti klimatickej zmeny vedú k porušovaniu ľudských práv.


Prečítajte si viac o našej práci