Povedzte s nami nie transfóbii a prejavte solidaritu

NR SR dňa 21. marca posunula návrh zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle do druhého čítania. Za zákon o rodnom čísle hlasovalo 87 poslancov a poslankýň, jeho schválenie v druhom kole by znamenalo znemožnenie právnych tranzícií, ktoré sú na Slovensku legálne dlhé desaťročia. Takýto útok na ľudské práva a v konečnom dôsledku na životy transrodových ľudí nemôžeme dovoliť.

Pridajte sa k nám!

Na tejto stránke nájdete:

  • informácie o návrhu zákona a dôvody, pre ktoré ho považujeme za škodlivý;
  • odkaz na petíciu, ktorej podpisom môžete vyzvať NR SR, aby v druhom čítaní odmietla škodlivý návrh na zmenu zákona o rodnom čísle;
  • príklady odkazov solidarity, ktorými môžete v online aj offline priestore podporiť transrodových ľudí;
  • kontakty na poslancov a poslankyne, ktorým môžete priamo napísať a vyzvať ich, aby hlasovali proti návrhu zákona.

Aktualizácia: 28. júna 2023

NR SR dňa 28. júna 2023 predčasne ukončila júnovú parlamentnú schôdzu, pričom medzi zákonmi, ktoré parlament nestihol prerokovať, je aj zákon o rodnom čísle. Ak parlament do septembrových volieb neotvorí mimoriadnu schôdzu, zákon o rodnom čísle už nemá šancu prejsť a právne tranzície sú nateraz v bezpečí. Ďakujeme za podporu viac ako 25 000 z vás, ktorí a ktoré ste sa postavili na obranu práv transrodových ľudí. Náš boj za ľudské práva nekončí, ale transrodoví ľudia si môžu na chvíľu vydýchnuť.

Prečítajte si viac alebo podpíšte petíciu

Vyplnením nasledujúceho formulára podpíšete našu petíciu adresovanú poslancom a poslankyniam NR SR a spolu s nami ich vyzvete:

  • aby odmietli transfóbny a neodborný návrh na zmenu zákona o rodnom čísle;
  • aby sa zdržali ďalších návrhov zákonov, ktoré by ďalej zhoršovali ľudskoprávnu situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku;
  • aby pracovali na zlepšení právneho postavenia a lepšej ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí.
Meno
Priezvisko
E-mail
Číslo
Prihlásiť sa na odber newslettera
Súhlasím s podmienkami spracovania osobných údajov

*Zásady ochrany osobných údajov

O čo ide?

Zmena zákona by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu (v zákone používaný pojem „pohlavie“), vyžadovala „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“. Navrhovateľky v rozprave aj v dôvodovej správe k návrhu argumentujú, že rodné číslo musí „odrážať skutočné biologické pohlavie a byť evidenciou skutočnej biologickej identity“ a že táto požiadavka je len snahou zosúladiť zákon o rodnom čísle s ďalšími právnymi predpismi SR. Podľa navrhovateliek by takáto zmena zákona neznemožnila právnu tranzíciu, pretože zmena rodného čísla „nemení pohlavie osoby“.

Tieto nezmyselné argumenty popierajú moderné vedecké poznatky, európsku legislatívu aj realitu, pretože nič z toho, čím predkladateľky zákona argumentujú, nie je pravda. Zákon o rodnom čísle pod zásterkou zjednotenia legislatívy zákerne útočí na transrodových, nebinárnych a intersex ľudí, ktorých sa časť politickej reprezentácie snaží dlhodobo démonizovať.

Právo na sebaurčenie

Každý človek má právo na sebaurčenie a na život v súlade so svojou identitou. Toto právo znamená, že človek má právo definovať, ako sa cíti, bez ohľadu na pohlavie, ktoré mu pripísali pri narodení, a zároveň má právo na vyjadrenie rodovej identity prostredníctvom vzhľadu či správania. Podmieňovať toto právo lekárskym posudkom je porušením ľudských práv transrodových osôb a ignoruje najnovšie závery Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Žiadny človek nepotrebuje lekársky posudok na to, aby mohol slobodne žiť v súlade so svojou identitou a aby štát rešpektoval a chránil jeho ľudské práva. Štát nevyžaduje odborný posudok, aby binárnym cisrodovým ľuďom umožnil požívať ich základné práva. Ani v prípade transrodových ľudí (binárnych alebo nebinárnych) by to nemalo byť inak.

Biologické pohlavie vs. rodová identita

Genetický test teda síce dokáže určiť skladbu pohlavných chromozómov, nedokáže však spoľahlivo určiť biologické pohlavie a už vôbec prežívaný rod testovanej osoby. Keby to aj bolo možné, vyžadovať od transrodových osôb genetický test je flagrantným porušením ich ľudských práv.

Fakt, že navrhovateľky používajú pojem „skutočná biologická identita“ považujeme za problematický, nakoľko ide o pojem imitujúci odbornú terminológiu, ktorý môže naznačovať, že existuje akýsi univerzálny ukazovateľ, biologická identita, ktorá jednoznačne definuje každého jednotlivca. Napríklad medzinárodné právo v oblasti ľudských práv pojem „skutočnej biologickej identity“ nepozná, čo však pozná a chráni, je rodová identita.

Nesprávne doklady znemožňujú transrodovým ľuďom žiť v súlade so svojou rodovou identitou

Podľa navrhovateliek by zmena zákona neznemožnila právnu tranzíciu, pretože zmena rodného čísla „nemení pohlavie osoby“. Človek, ktorému je umožnená úradná zmenu rodu, automaticky dostáva nové rodné číslo, zmeniť rod v dokladoch bez zmeny rodného čísla na Slovensku nie je možné. Zároveň pointou právnej tranzície, teda úradnej zmeny rodu, je práve to, aby v dokladoch a osobných dokumentoch človeka figuroval správny – prežívaný – rod, v opačnom prípade je transrodový človek neustále vystavovaný nedobrovoľnému sociálnemu coming-outu a s tým súvisiacim rizikám šikany, diskriminácie či násilia.

Život s dokladmi, ktoré nereflektujú prežívaný rod, má ohromné následky na psychické zdravie a pohodu transrodových ľudí aj ich blízkych. Znemožnením právnej tranzície by Slovenská republika niesla zodpovednosť za zhoršenie zdravotného stavu tisícov ľudí s potenciálne fatálnymi dôsledkami. Toto nesmieme dovoliť!

Porušenie európskej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov

De facto zákaz právnych tranzícií by bol porušením európskej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov, ktoré Slovenskú republiku zaväzujú k ochrane práva na súkromný a rodinný život, sebaurčenie a ďalších ľudských práv. Poslanci a poslankyne NR SR musia pri hlasovaní o tomto zákone jasne preukázať svoj odmietavý postoj k transfóbnemu správaniu a útokom na transrodových ľudí. Teroristický útok pred bratislavským barom Tepláreň v plnej miere odhalil nedostatočnú ochranu LGBTI+ ľudí pred násilím, ale aj pred nenávistnými vyjadreniami či diskrimináciou. Hlasovanie za transfóbny zákon o rodnom čísle by bolo jasným signálom, že solidarita a podpora pre LGBTI+ ľudí, ktorú mnohí politici a političky po útoku prejavili, bola len deklaratívna, a pre NR SR nie je ochrana práv transrodových ľudí skutočnou prioritou.

Amnesty International Slovensko vyzýva poslancov a poslankyne NR SR, aby odmietli transfóbny a neodborný návrh na zmenu zákona o rodnom čísle. Zároveň vyzývame našich volených zástupcov a zástupkyne, aby sa zdržali ďalších návrhov zákonov, ktoré by ďalej zhoršovali ľudskoprávnu situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku, a aby naopak pracovali na zlepšení právneho postavenia a lepšej ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí. Pridajte sa k nám. Podpíšte a zdieľajte túto petíciu, aby naši politici a političky prestali útočiť na práva transrodových ľudí.

Zdieľajte odkaz solidarity

Okrem podpisu a zdieľania petície či zaslania e-mailu poslancom a poslankyniam môžete svoju solidaritu s transrodovými ľuďmi na Slovensku vyjadriť rôznymi spôsobmi v online alebo offline priestore. Zdieľajte príspevky s odkazmi na petíciu na Facebooku, Instagrame, Twitteri či ďalších sieťach alebo fyzicky vo verejnom priestore. Pri odkazoch online nás nezabudnite označiť, aby sme váš odkaz šírili ďalej:

Instagram: @amnesty_international_slovakia
Facebook: Amnesty International Slovensko
Twitter: @AmnestySlovakia

Inšpirujte sa odkazmi od nás alebo ich priamo použite:

Sme v tom spolu. Ľudia zo Slovenska / z Košíc / Martina / Revúcej… podporujú práva transrodových ľudí.

Prejavujem solidaritu s transrodovými, nebinárnymi a intersex ľuďmi na Slovensku a vyzývam slovenských poslancov a poslankyne, aby odmietli návrh zákona o rodnom čísle, ktorý de facto zakazuje úradnú zmenu rodu.

Ľudské práva nie sú otázkou názoru. Práva transrodových ľudí sú ľudské práva.


Použite filter na sociálnych sieťach a zdieľajte petíciu

Napíšte do NR SR a vyzvite poslancov a poslankyne priamo, aby hlasovali proti transfóbnemu návrhu zákona o rodnom čísle:

Dajte poslancom a poslankyniam vedieť, že na ich hlase záleží.
Keď budete zdieľať výzvu proti prijatiu zákona, môžete poslancov a poslankyne označiť na sociálnych sieťach

Boris Kollár (SME RODINA, Predseda parlamentu)

Facebook: @BorisKollarOfficial, Instagram: @kollarboris

Dominik Drdul (OĽANO)

Facebook: @DrdulDominik2020, Instagram: @dominikdrdul24, Twitter: @DominikDrdul

Gábor Grendel (OĽANO)

Facebook: @GGrendel, Instagram: @gabor_grendel_official, Twitter: @GaborGrendel

Sebastián Kozarec (OĽANO)

Facebook: @sebcooo, Instagram: @bastian_nrsr, Twitter:

Karol Kučera (OĽANO)

Facebook: @karolkucerasport, Instagram: @karol.kucera.atp, Twitter:

Lukáš Kyselica (OĽANO)

Facebook: @LukasKyselicaPublic, Instagram: , Twitter:

Peter Pollák (OĽANO)

Facebook: @peterpollak.sk, Instagram: @peto_pollak, Twitter: @PeterPollak8

Mária Šofranko (OĽANO)

Facebook: @sofranko.maria, Instagram: @maria_mata_sofranko, Twitter:

Monika Péter (SME RODINA)

Facebook: @MonikaPeterSMERODINA, Instagram: @monika.peter.2020, Twitter:

Zuzana Šebová (SME RODINA)

Facebook: @zuzana.sebova.page, Instagram: @sebova_zuzana, Twitter:

Romana Tabák (nezaradená)

Facebook: @RomanaTabak, Instagram: @romanatabak, Twitter: @RomanaTabak

Jaroslav Baška (SMER SD)

Facebook: @vaszupanbaska, Instagram: @jaroslav_baska, Twitter: @BaskaJaroslav

Jozef Habánik (SMER SD)

Facebook: @jozef.habanik.5, Instagram: @jozefhabanik, Twitter:

Augustín Hambálek (SMER SD)

Facebook: @AugustinHambalek, Instagram: , Twitter:

Dušan Jarjabek (SMER SD)

Facebook: @1632795165, Instagram: , Twitter:

Ladislav Kamenický (SMER SD)

Facebook: @LadislavKamenickyOfficial, Instagram: @ladislav.kamenicky, Twitter: @KamenickyLad

Marián Kéry (SMER SD)

Facebook: @marian.kery.nrsr, Instagram: , Twitter:

Martin Nemky (SMER SD)

Facebook: @martinnemky2014, Instagram: @martin.nemky, Twitter:

Ján Richter (SMER SD)

Facebook: @100046805748445, Instagram: , Twitter:

Richard Takáč (SMER SD)

Facebook: @richardtakac2018, Instagram: @richardtakac_poslanec, Twitter: @takac_richard

Jana Vaľová (SMER SD)

Facebook: @jana.valova.oficialna.stranka, Instagram: , Twitter: @jana_valova

Ľubomír Vážny (SMER SD)

Facebook: @lubomir.vazny, Instagram: -, Twitter:

Viliam Záhorčák (SMER SD)

Facebook: @ViloZahorcak, Instagram: , Twitter:

Kompletný zoznam poslancov a poslankýň s ich e-mailovými adresami nájdete na tomto odkaze.