Transrodoví ľudia si môžu na chvíľu vydýchnuť

Ďakujeme za vašu početnú podporu!  

NR SR dnes, 28. júna 2023, predčasne ukončila júnovú parlamentnú schôdzu. Medzi zákonmi, ktoré parlament nestihol prerokovať, je aj návrh zákona o rodnom čísle. Ak parlament do septembrových volieb neotvorí mimoriadnu schôdzu, zákon už nemá šancu prejsť a právne tranzície sú nateraz v bezpečí. Prijatie zákona by bolo porušením ľudských práv transrodových osôb.

„Dnešné rozhodnutie NR SR ukončiť júnovú schôdzu predstavuje, možno do istej miery netradičné, ale predsa len dôležité ľudskoprávne víťazstvo. Dôvody, pre ktoré nedošlo k druhému čítaniu transfóbneho návrhu zákona s ním samotným nesúvisia, na výsledku to však nič nemení. Transrodoví ľudia budú môcť aj naďalej podstúpiť úradnú zmenu rodu na základe doterajších pravidiel. Štát od nich nebude vyžadovať genetický test, ktorý by bol v rozpore s modernou medicínou aj medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, ku dodržiavaniu ktorých sa Slovenská republika zaviazala. Musíme však zostať maximálne ostražití a ostražité. Toto víťazstvo môže mať krátke trvanie. Nič nenasvedčuje tomu, že by mnohí poslanci a poslankyne NR SR prišli o apetít obmedzovať ľudské práva transrodových ľudí,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

Srdečne ďakujeme viac ako 25 000 z vás, ktoré a ktorí ste nám pomohli vytvoriť silný medzinárodný tlak a vyzvali spolu s nami NR SR, aby tento transnegatívny zákon odmietla. Výtlak, ktorý sa nám podarilo vytvoriť, je jasným dôkazom, že ak spojíme sily, dokážeme zabojovať za ľudské práva pre všetkých a všetky z nás. A to presne plánujeme robiť aj naďalej.

Transrodoví ľudia na Slovensku si dnes môžu po týždňoch neistoty a obáv trochu vydýchnuť. Naše spoločné úsilie o zlepšovanie ľudskoprávnej situácie LGBTI+ ľudí na Slovensku sa dnes nekončí.

Zmeny sú nevyhnutné, musia však smerovať k zvýšeniu ochrany ľudských práv transrodových osôb vrátane práva na sebaurčenie

Úradná zmena rodu, nazývaná aj právna tranzícia, je na Slovensku legálna už desaťročia. V súčasnosti je na Slovensku možné podstúpiť právnu tranzíciu, ktorá zahŕňa aj zmenu rodného čísla a mena. Zákonné podmienky obsahujú psychiatrický posudok, podstúpenie hormonálnej liečby a ďalšie kroky.

Každý človek má právo na sebaurčenie a na život v súlade so svojou identitou. Toto právo znamená, že človek má právo definovať svoju rodovú identitu bez ohľadu na pohlavie, ktoré mu pripísali pri narodení. Zároveň má právo na vyjadrenie rodovej identity prostredníctvom vzhľadu či správania. Potvrdzujú to aj medzinárodné a európske štandardy, ktorými sa pri úradnej zmene rodu riadi už 11 európskych krajín vrátane Belgicka, Írska, Malty či Portugalska. Podmieňovať právne tranzície psychiatrickou diagnózou alebo dokonca (neraz nevyžiadanými) medicínskymi zásahmi tak, ako je to v súčasnosti, je porušením ľudských práv transrodových osôb a ignoráciou najnovších záverov WHO.

Transrodoví ľudia sú, boli a vždy budú súčasťou našej spoločnosti

„Transrodoví ľudia sú súčasťou našej spoločnosti –⁠ vždy tu boli a budú a žiadna legislatíva tento fakt nezmení. Mnohé svedectvá transrodových ľudí potvrdzujú, že vstúpiť do procesu tranzície a prejsť ním až do konca je obrovskou záťažou na telo aj psychiku. Túto záťaž by nikto nepodstupoval z rozmaru. Komplikovať beztak zložitý proces tranzície ešte viac, resp. ho de facto znemožniť, je jasnou snahou ďalej dehumanizovať transrodových ľudí a upierať im ľudské práva.

Štát by mal, naopak, prístup k právnej tranzícii zjednodušiť. Žiadny človek nepotrebuje psychiatrický posudok na to, aby mal právo slobodne žiť v súlade so svojou identitou. Všetci máme právo na prístup k zdravotnej starostlivosti a ochrane pred šikanou, diskrimináciou a násilím. Štát nevyžaduje odborný posudok od binárnych cisrodových ľudí na to, aby im umožnil požívať ich základné práva. Ani v prípade transrodových ľudí (binárnych alebo nebinárnych) by to nemalo byť inak. Slovensko preto musí smerovať k zjednoteniu svojej legislatívy s medzinárodne platnými normami a modernými odbornými závermi. Musíme pracovať na tom, aby štát transrodovým ľuďom čo najskôr umožnil podstúpiť právnu tranzíciu na základe sebaurčenia,“ zdôraznil Sloboda.

Náš boj za ľuské práva pre všetkých nekončí

Zaznelo to aj v našom prejave na proteste, ktorý sme organizovali počas Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii Bratislave: „Upieranie práv transrodovým (resp. všetkým LGBTI+) ľuďom nie je v záujme väčšinovej populácie. Keď budú transrodoví ľudia môcť aj naďalej podstúpiť právnu tranzíciu a žiť v súlade s prežívaným rodom, ako im to Slovenská republika umožňuje už vyše 40 rokov, cisrodoví ľudia tým nijako neutrpia. Nedovoľme, aby sa z transrodových ľudí stal cieľ útokov a domnelý verejný nepriateľ. Ak dovolíme upierať práva jednej skupine populácie, ďalšie budú zákonite nasledovať.“

Ešte raz ďakujeme všetkým z vás, ktorí a ktoré ste podpísali petíciu alebo iným spôsobom prejavili solidaritu s transrodovými ľuďmi na Slovensku. Potrebujeme vás aj naďalej!

Zdieľajte online odkaz solidarity transrodovým ľuďom a dajte im najavo, že v zápase za ľudské práva sme v tom spoločne.

Viac informácií o našich ďalších krokoch v tejto veci vám prinesieme už čoskoro.  

Prečítajte si viac o našej práci