Pri príležitosti návštevy Číny zaslala AI premiérovi list

Amnesty International na Slovensku pri príležitosti oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky zaslala predsedovi vlády SR list v ktorom ho požidala venovať sa aj otázke dodržiavania ľudských práv. 

Vážený pán Robert Fico
predseda vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
V Bratislave 2. 2. 2007

Vážený pán predseda vlády,
pri príležitosti Vašej oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré závažné porušovanie ľudských práv v tejto krajine.
Žiadame Vás, aby ste v rámci rokovaní s čínskymi politikmi venovali pozornosť aspoň jednému z uvedených problémov:
Čínska vláda už pred rokmi oznámila, že plánuje zatvoriť „tábory na prevýchovu prácou“. Ako ľudskoprávnych aktivistov nás zaujíma, aké súčasné kroky čínska vláda podniká na zrušenie uvedených táborov.

V roku 2008 sa v ČĽR budú konať Olympijské hry. Ubezpečte čínsku vládu, že medzinárodné spoločenstvo ocení ak pri tejto príležitosti bude zaznamenané zlepšenie v oblasti dodržiavania ľudských práv. Naopak, negatívne bude vnímané porušovanie ľudských práv pri príprave Olympijských hier, ako napríklad násilné vysťahovávanie z oblastí, kde majú byť vybudované športové objekty a trestanie tých, ktorí proti takýmto praktikám nenásilne protestujú.

ČĽR je jedným z najväčších výrobcov malých a ľahkých zbraní. Predáva ich však aj do oblastí, v ktorých je krvavý konflikt, vrátane Sudánu. Upozornite čínsku vládu napríklad na Kódex, ktorý pri predaji zbraní rešpektuje EÚ.

Naďalej je alarmujúci veľký počet vykonaných rozsudkov trestu smrti. Častokrát nasledujú po súdoch, ktoré nezodpovedajú medzinárodným štandardom pre spravodlivý súd. Najčastejšie sú väzni popravovaní streľbou do zátylku. V poslednom čase vzrástol počet popráv vykonaných smrtiacou injekciou v špeciálnych mobilných zariadeniach. Táto prax môže súvisieť s rozšíreným predajom orgánov popravených. Čínska vláda je o tomto probléme informovaná, v minulosti už podnikla niektoré opatrenia, avšak vzhľadom na pretrvávajúcu prax bude potrebné podniknúť ďalšie kroky a zastaviť vykonávanie popráv.

Vážený pán premiér, pevne veríme, že sa počas návštevy v Čínskej ľudovej republike budete venovať aj otázke dodržiavania ľudských práv. Ďakujeme!

S pozdravom,

Amnesty International na Slovensku