Rómky sú v Macedónsku diskriminované dvojnásobne

Rómske ženy a dievčatá v Macedónsku čelia dvojnásobnej diskriminácii – na základe pohlavia i etnicity. Vyplýva to z dnes zverejnenej správy AI, ktorá poukazuje na vážne bariéry, ktoré rómskych ženám znemožňujú prístup k trom základným ľudských právam: právu na vzdelanie, právu na prácu a právu na zdravie, ako aj ochrane voči násiliu páchaného na ženách ako jednej z foriem diskriminácie na základe pohlavia. 

Rómovia a obzvlášť rómske ženy majú neprimerane vysoké zastúpenie medzi apolitmi, tzn. ľuďmi bez štátneho občianstva. Títo ľudia sa dostávajú do začarovaného kruhu, kedy následne nemôžu zíkať ani iné dokumenty, či certifikáty. Občianske preukazy, napríklad, umožňujú prístup k základným sociálnym službám, akými sú vzdelanie či zdravotná starostlivosť.

Správa uvádza, že 39 percentám rómskych žien v Macedónsku sa nedostalo žiadneho vzdelania alebo disponujú len neukončeným základným vzdelaním. Podľa ustanovení medzinárodného práva by základné vzdealnie malo byť povinné a bezplatné, a to pre všetkých bez rozdielu.
„V škole sa rómske dievčatá stratávajú s negatívnymi stereotypmi zo strany učiteľov v zmysle nízkych očakávaní v súvislosti s ich akademickým výkonom, čo popri nedostatku alebo úplnej absencii bezplatného povinného vzdelania vedie k tomu, že väčšina rómskych dievčat neukončí základné vzdelanie,” uviedla Sian Jonesová, výskumníčka AI pre Macedónsko.

Zlyhanie macedónskych autorít v zabezpečení prístupu k bezplatnému základnému vzdelaniu vyústilo do situácie, kedy približne dve tretiny rómskych žien pracujú „na čierno“, bez nároku na ochranu zákonmi o ochrane zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Tie ženy, ktoré zamestnáva štát, pracujú prevažne ako upratovačky. „Rómske ženy pracujú za horších podmienok, viac hodín a za nižšie mzdy než ženy z väčšinovej populácie,” vyjadrila sa Sian Jonesová. „Macedónska vláda doteraz neprijala efektívnu antidiskriminačnú legislatívu, ktorá by umožnila rómskym ženám uplatňovať si svoje práva a podávať odvolania v prípade ich porušovania.“

Prístup k zdravotnej starostlivosti je pre rómske ženy a ich deti mimoriadne sťažený, často je znemožnený úplne. Najčastím dôvodom je, že nemajú zdravotné poistenie, alebo si nemôžu dovoliť základné lieky, pretože si vyžadujú finančnú spoluúčasť pacienta, rovnako ako samotné lekárske ošetrenie. Priama diskriminácia zo strany zdravotníckeho personálu, ktorá sa prejavuje v najhoršom prípade odmietnutím poskytnúť zdravotnú starostlivosť, taktiež nie je výnimkou.

Až 70 % rómskych žien uvádza, že zažili domáce násilie, a to nielen zo strany ich manželov, ale aj zo strany členov manželovej rodiny, niekedy i zo strany vlastnej rodiny. Rómske ženy pri vyhľadávaní pomoci často čelia ďalším bariéram, v dôsledku čoho sa im požadovanej pomoci dostane len výnimočne.

Organizácia žiada macedónske autority, aby odstránili systematickú diskrimináciu rómskych žien a tiež vyzýva inštitúcie EÚ, aby naďalej monitorovali pokrok Macedónska smerujúci k dosiahnutiu ľudskoprávnych štandardov stanovených pre krajiny ašpirujúce na vstup do Únie.