Ruské útoky spôsobili katastrofálne poškodenie elektrickej infraštruktúry Ukrajiny

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
12. APRÍLA 2024

Terčom nočných ruských náletov bola ukrajinská infraštruktúra zabezpečujúca distribúciu elektrickej energie. Ukrajinské orgány museli v dôsledku útokov zaviesť plánované výpadky elektrickej energie, aby zabránili preťaženiu zostávajúcej energetickej infraštruktúry. Tieto opatrenia však narúšajú život civilného obyvateľstva Ukrajiny. Situáciu komentoval výskumný pracovník Amnesty International pre Ukrajinu Patrick Thompson.

„Počas útokov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, ktoré úhrnne môžu predstavovať jednu z najničivejších sérií útokov, Rusko v noci napadlo niekoľko ukrajinských energetických zariadení. To spôsobilo ďalšie utrpenie a narušenie života ukrajinským civilistom a civilistkám. Úmyselné útoky na civilnú infraštruktúru vrátane elektrární a sietí na distribúciu elektrickej energie, ako aj spôsobenie obrovských škôd civilnej populácii, prestavujú porušenie medzinárodného humanitárneho práva.

Rusko v uplynulých dňoch vystupňovalo svoju neúprosnú agresiu voči civilnému obyvateľstvu a infraštruktúre na Ukrajine. Poškodenie civilnej infraštruktúry viedlo k tomu, že ľudia na Ukrajine bojujú o prežitie a učia sa žiť v neustálom smrteľnom nebezpečenstve a – doslova – čoraz väčšej tme.

Amnesty International vyzýva Rusko, aby ukončilo svoje útoky na Ukrajine. To sa týka aj nezákonných útokov na infraštruktúru, ktorú ukrajinskí civilisti a civilistky potrebujú v každodennom živote. Medzinárodné spoločenstvo musí zároveň potvrdiť svoj záväzok napraviť spôsobené škody a postaviť pred súd osoby, ktoré nesú zodpovednosť za vojnové zločiny,“ uviedol Thompson.

Kontext situácie

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv počas ruskej invázie na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv obyvateľstva Ukrajiny.

Vojenský zásah ruských jednotiek má a aj naďalej bude mať zničujúce dôsledky na životy a ľudské práva ľudí na Ukrajine. Každý ozbrojený konflikt pritom zákonite najviac zasahuje skupiny obyvateľstva ohrozené chudobou, sociálnym vylúčením či príslušníkov a príslušníčky menšín. Flagrantné porušovanie medzinárodného práva z minulosti ešte zväčšuje naše obavy o bezpečnosť ľudí na Ukrajine.

Ďalšie novinky