Filters applied

21 results

Sort by
Európa Práva LGBTI+ ľudí

Žiadajme ľudské práva pre všetkx

Každý človek má právo na súkromný a rodinný život, ochranu pred diskrimináciou a násilím a život v súlade so svojou identitou. Kvír ľuďom však mnohé krajiny tieto práva dodnes upierajú. Výnimkou nie je ani Slovensko. Na Slovensku nemáme manželstvá pre všetkých. Rodičia detí žijúcich v kvír rodinách...
Európa Sociálne a ekonomické práva

Starni hlasno! 

Dnes spúšťame novú kampaň Starni hlasno! zameranú na ochranu ľudských práv ľudí vo vyššom veku.  Naše ľudské práva sú univerzálne, bez ohľadu na to, koľko rokov sme na svete. Ale s rastúcim vekom zisťujeme, že mnohé a mnohých z nás spoločnosť vytláča na tienistý okraj. Starší ľudia zostávajú...
Európa Práva pracujúcich

Nová smernica EÚ o náležitej starostlivosti veľkých podnikov je prelomovým krokom k dodržiavaniu ľudských práv

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL24. MÁJA 2024 Ministri a ministerky 27 členských štátov EÚ dnes hlasovali o prijatí smernice, ktorá od veľkých podnikov vyžaduje, aby identifikovali a riešili negatívne vplyvy svojej činnosti na ľudské práva a životné prostredie. Schválenie smernice predstavuje...
Afrika Obrancovia a obrankyne ľudských práv

Osobitný spravodajca OSN pre práva pôvodného obyvateľstva varuje pred ľudskoprávnymi hrozbami obchodovania s emisiami

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL27. APRÍLA 2024 Osobitný spravodajca OSN pre práva pôvodného obyvateľstva vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zvážilo moratórium na obchodovanie s emisiami uhlíka. Poradca Amnesty International pre práva pôvodného obyvateľstva Chris Chapman považuje túto výzvu za...
Arménsko Diskriminácia žien a dievčat

Vybrané ľudskoprávne problémy v regióne Európy a strednej Ázie z výročnej správy Amnesty International o stave ľudských práv v roku 2023

PRÍLOHA TLAČOVEJ SPRÁVY AMNESTY INTERNATIONAL 24. APRÍLA 2024  Východná Európa a stredná Ázia  Upevňovanie autoritárstva v Európe a strednej Ázii, ktoré ďalej podnecovala Ruská agresia na Ukrajine, viedlo v roku 2023 k početným útokom na ľudské práva aj ich obrancov a obrankyne v oblasti....