Solidarita sa nesmie spájať s nerovnosťou

Rada Európskej únie aktivovala smernicu o dočasnej ochrane (TPD), ktorá ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine poskytuje okamžitú ochranu vo všetkých krajinách EÚ. Amnesty International víta tento krok, zároveň však upozorňuje na vážne limity tohto opatrenia smerom k ľuďom na úteku bez ukrajinského štátneho občianstva.

Riaditeľka kancelárie Amnesty International pre vzťahy s EÚ Eve Geddie uviedla, že „každý človek, ktorý uteká pred konfliktom, má právo na ochranu a pomoc pri presídlení a Amnesty International víta, že Ukrajinky a Ukrajinci majú rýchly prístup k tejto forme pomoci. Tým, že Rada EÚ obmedzila túto podporu predovšetký na ľudí s ukrajinským štátnym občianstvom, však odhalila hranice európskej solidarity.“

Včerajšie rozhodnutie znamená, že Ukrajinky a Ukrajinci hľadajúci bezpečie v EÚ rýchlo získajú povolenie na pobyt, získajú adekvátne ubytovanie, prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci, budú môcť pracovať a študovať. Amnesty International vyzýva členské štáty EÚ, aby sa ku všetkým ľuďom na úteku správali rovnako a aby pomoc, ktorú EÚ poskytuje ukrajinským utečenkám a utečencom, poskytla aj ostatným ľuďom na úteku pred násilím a vojnou.

„Rozhodnutie Rady EÚ je pripomienkou, že Európa dlhodobo disponuje nástrojmi na ochranu a pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Obvyklý prístup k ľuďom na úteku, ktorý by sa dal definovať ako ‚pevnosť Európa‘ je teda jasne politicky motivovanou voľbou. Rada koná takto rýchlo po prvýkrát a tým ukazuje, že prístup EÚ k ľuďom v núdzi je plný dvojitých štandardov,“ hovorí riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

„Na Ukrajine žijú milióny ľudí inej ako ukrajinskej národnosti. Amnesty International Slovensko preto apeluje na ministra vnútra Romana Mikulca, aby SR poskytovala dočasné útočisko všetkým ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny, bez ohľadu na národnosť, vrátane ľudí inej ako ukrajinskej štátnej príslušnosti, v súlade so schváleným návrhom Európskej komisie na aktiváciu smernice o dočasnej ochrane. Smernica sa vzťahuje aj na osoby, ktoré požívali na Ukrajine status utečenca alebo žiadali o azyl alebo sa nemôžu vrátiť do krajiny pôvodu, a taktiež na osoby, ktoré mali na Ukrajine dlhodobý pobyt. Amnesty ministra zároveň vyzýva, aby štátne orgány SR zabezpečili rovný prístup k pomoci a podporným službám zo strany štátu a samospráv pre ľudí na úteku priamo v prihraničných oblastiach,“ dopĺňa Rado Sloboda.

Prečítajte si viac o téme

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu