Správa osobitnej spravodajkyne OSN musí podnietiť prijatie opatrení, ktoré pomôžu zabrániť genocíde v pásme Gazy

Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudskoprávnu situáciu na palestínskych územiach okupovaných od roku 1967 v novej správe dospela k záveru, že „existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že Izrael svojím konaním naplnil definíciu páchania genocídy“. Amnesty International víta túto správu a upozorňuje, že dnešné stretnutie Rady OSN pre ľudské práva, na ktorom bude rada diskutovať o týchto zisteniach, sú príležitosťou pre členské štáty prijať konkrétne kroky.

„Táto zásadná práca musí slúžiť ako rozhodujúca výzva pre štáty, aby konali. Štáty musia dodržiavať záväzky, ktoré im vyplývajú z Dohovoru o predchádzaní a trestaní zločinu genocídy*. Preto musia ešte dnes prijať konkrétne opatrenia na ochranu Palestínčanov a Palestínčaniek v pásme Gazy.

Je čas konať a zabrániť genocíde. Tretie krajiny musia vyvinúť politický tlak na bojujúce strany a žiadať, aby implementovali včera prijatú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá žiada uzavretie okamžitého prímeria. Zároveň musia využiť svoj vplyv a trvať na tom, aby Izrael dodržiaval rezolúciu a zastavil plošné bombardovanie a zrušil obmedzenia týkajúce sa poskytovania humanitárnej pomoci. Krajiny musia zaviesť komplexné zbrojné embargo voči všetkým stranám konfliktu. Okrem toho musia vyvíjať tlak na Hamas a ostatné ozbrojené skupiny, aby oslobodili všetkých civilných rukojemníkov a rukojemníčky,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard.

Izrael musí prijať opatrenia v súlade s rozhodnutím ICJ s cieľom zabrániť genocíde

Osobitná spravodajkyňa vydala správu dva mesiace po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (ICJ) upozornil na pravdepodobnosť genocídy v pásme Gazy. Od rozhodnutia ICJ sa situácia v pásme Gazy exponenciálne zhoršila. Tisíce ďalších Palestínčanov a Palestínčaniek prišli o život a utrpeli zranenia. Izrael naďalej odmieta zaviesť opatrenia na zabránenie genocíde, ktoré mu nariadil ICJ, vrátane zabezpečenia prístupu dostatočnej humanitárnej pomoci k palestínskemu obyvateľstvu pásma. Stále viac ľudí umiera od hladu a hladomor ako následok konania štátnych orgánov je každým dňom bližšie.

„Opakujeme výzvy uvedené v správe osobitnej spravodajkyne OSN, aby sa zabezpečilo plnohodnotné financovanie UNRWA. Organizácia pritom musí mať možnosť pôsobiť na celom území pásma Gazy vrátane severnej časti, kde izraelské orgány bránia vstupu nákladných vozidiel UNRWA.

Pomáhať zabrániť genocíde znamená aj podporovať úsilie o vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny. To zahŕňa aj súčinnosť s prebiehajúcim vyšetrovaním Úradu prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) a uplatňovanie univerzálnej jurisdikcie s cieľom postaviť pred súd osoby podozrivé zo zločinov podľa medzinárodného práva. Všetky štáty, najmä spojenci Izraela, musia na krajinu vyvíjať tlak, aby umožnila vyšetrovacej komisii OSN, osobitnej spravodajkyni OSN a ďalším nezávislým pozorovateľom prístup do pásma Gazy,“ uviedla Callamard.

Trvalé prímerie a ochrana ľudských práv

„Trvalé prímerie vytvorí najlepšie podmienky na to, aby bolo možné zaviesť predbežné opatrenia nariadené ICJ s cieľom zabrániť genocíde, ďalším vojnovým zločinom a utrpeniu civilistov a civilistiek. V uplynulých dňoch nabrali výzvy na zastavenie bojov na intenzite. Minulý týždeň vyzvala na uzavretie prímeria Európska rada. Včera prijala rezolúciu požadujúcu prímerie počas zvyšných [dvoch] týždňov ramadánu Bezpečnostná rada OSN. Štáty teraz musia sústrediť svoje úsilie na to, aby sa tieto výzvy stali skutočnosťou,“ uzavrela Callamard.

Amnesty International od začiatku konfliktu vyzýva na prepustenie všetkých civilných rukojemníkov a rukojemníčok zadržiavaných Hamasom a inými ozbrojenými skupinami v pásme Gazy a na prepustenie palestínskych väzňov a väzenkýň svojvoľne zadržiavaných izraelskými orgánmi.

Petíciu organizácie s požiadavkou prímeria, ktoré by ukončilo utrpenie civilistov, podpísalo viac ako milión ľudí.

*Ľubľansko-haagsky dohovor o medzinárodnej spolupráci pri vyšetrovaní a trestaní zločinu genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a ďalších medzinárodných zločinov

Viac o našej práci