Summit EÚ-USA: Príležitosť na zlepšenie komunikácie

V Ľubľane sa tento týždeň koná posledný summit EÚ-USA za účasti Georga Busha v pozícii amerického prezidenta. Amnesty International vyzýva EÚ, aby zaujala jasné stanovisko voči porušovaniu ľudských práv, ktoré Spojené štáty páchajú v mene „vojny proti terorizmu“. 

V Ľubľane sa tento týždeň koná posledný summit EÚ-USA za účasti Georga Busha v pozícii amerického prezidenta. Amnesty International vyzýva EÚ, aby zaujala jasné stanovisko voči porušovaniu ľudských práv, ktoré Spojené štáty páchajú v mene „vojny proti terorizmu“.

Únia už v júni 2006 vyzvala USA, aby väznicu na Guantáname zatvorili. Dodnes je tam však zadržiavaných približne 250 väzňov. Prekážkou ukončenia nezákonného zadržiavania je i prípadné vydanie väzňov do krajín pôvodu, keďže tam im často hrozí mučenie a tajné zadržiavanie. Práve túto otázku by podľa AI mohla a mala Únia pomôcť USA vyriešiť.

„Je povinnosťou EÚ upozorňovať na porušovanie ľudských práv, obzvlášť, ak sa deje v takých závažných rozmeroch. Tým, že sa EÚ pasívne prizerá, stavia USA do privilegovanej pozície a zároveň znižuje vlastnú hodnovernosť pri kritike iných krajín,” uviedol Nicolas Beger, riaditeľ kancelárie AI pri EÚ. „Zlepšenie komunikácie by tiež pomohlo objasniť, ako americká CIA používala územie a vzdušný priestor členských krajín EÚ na tajné prelety,” dodáva.

Predsedníctvo Európskej únie by malo žiadať, aby vláda USA :

– odmietla mučenie, vrátane simulovaného topenia a zverejnila informácie o tajných väzniciach ako aj o preletoch lietadiel CIA nad Európou;
– sa vzdala využívania vojenských komisií na súdenie zadržiavaných, keďže tie nespĺňajú medzinárodné kritériá spravodlivého súdnictva.