USA musia ustúpiť od zámeru dodať kazetovú muníciu na Ukrajinu

Zámer USA dodávať kazetovú muníciu na Ukrajinu podkopáva medzinárodné úsilie o ochranu civilnej populácie pred útokmi nerozlišujúcimi medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Dohovor o kazetovej munícii z roku 2008 bez ohľadu na okolnosti zakazuje používať, vyrábať, skladovať, získavať či presúvať kazetovú muníciu. K dohovoru sa prihlásilo viac ako 100 krajín sveta vrátane Slovenskej republiky. Rusko, USA ani Ukrajina k nim však nepatria.

Hlavným dôvodom na zákaz kazetovej munície je jej nerozlišujúci charakter. (Pozn.: Nerozlišujúci charakter znamená, že pri použití sa široko rozptýli, takže ňou nie je možné zasiahnuť konkrétny vojenský cieľ a rozlišovať medzi vojenskými a civilnými cieľmi). Nevybuchnutá kazetová munícia sa v rozsiahlych oblastiach premieňa na mínové polia. Tie ohrozujú civilné obyvateľstvo aj desiatky rokov po ukončení ozbrojeného konfliktu.

Amnesty International kritizuje používanie kazetovej munície v každom konflikte

Na situáciu reagoval výskumný pracovník Amnesty International pre vojenské, bezpečnostné a policajné otázky, Patrick Wilcken, v tejto súvislosti uviedol. „Amnesty International dlhodobo zdôrazňuje, že kazetová munícia je vo svojej podstate nerozlišujúca zbraň. Táto zbraň na celom svete spôsobuje nesmierne utrpenie civilnému obyvateľstvu. V niektorých prípadoch aj celé desaťročia po skončení vojnových konfliktov. Ruská vojenská agresia priniesla ľuďom na Ukrajine iba ďalšie nevýslovné utrpenie. Boli to práve humanitárne dôvody a obava o civilné obyvateľstvo v krajinách zmietaných vojnou, čo viedlo 111 štátov vrátane mnohých spojencov Ukrajiny k ratifikácii Dohovoru o kazetovej munícii. Dohovor zakazuje používanie, výrobu, transfer a skladovanie takýchto zbraní. Zámer USA dodať kazetovú muníciu na Ukrajinu je krokom späť. Toto konanie podkopáva značný pokrok, ktorý medzinárodné spoločenstvo dosiahlo v snahe ochrániť civilné obyvateľstvo počas vojnových konfliktov aj po ich skončení.“

Nevybuchnutá submunícia (kazeta s muníciou) na snímke pochádza z miesta útoku neďaleko centrálnej banky v meste Sa’da (Jemen). Ide o kazetovú muníciu brazílskej výroby, o ktorých je známe, že ich Saudská Arábia používala aj v minulosti. K útoku došlo 15. februára 2017 približne o 22.30 hod. Podľa svedkov a miestnych obyvateliek rakety zasiahli obytné oblasti Gohza, al-Dhubat a al-Rawdha, v dôsledku čoho submunícia dopadla aj na domy v al-Ma’allah a Ahfad Bilal, ako aj na nový a starý cintorín v strede mesta a okolité farmy.

Amnesty International kritizuje používanie tejto munície od začiatku ruskej agresie

Amnesty International od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu kritizuje použitie tohto typu munície ruskou armádou. Vo februári 2022 zasiahol tento typ munície jasle a škôlku v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti. O život prišlo dieťa a ďalší dvaja civilisti. Kazetovú muníciu použili ruské jednotky aj pri útokoch na Charkov, počas ktorých prišli o život a utrpeli zranenia stovky civilistov a civilistiek.

Amnesty International naliehavo vyzýva všetky štáty vrátane Ruska, USA a Ukrajiny, aby pristúpili k Dohovoru o kazetovej munícii. Zároveň ich vyzýva, aby zničili svoje zásoby a zastavili akékoľvek používanie, výrobu a presun kazetovej munície. Pripája sa tiež k výzve ďalších ľudskoprávnych organizácií, aby USA prehodnotili svoj zámer dodať tento typ munície na Ukrajinu.

Prečo je kazetová munícia taká nebezpečná

Kazetovú muníciu tvoria menšie kazety s muníciou. Letecké jednotky muníciu vystreľujú pomocou rakiet, delostreleckých nábojov či zhadzujú v kontajneroch. Munícia sa pritom rozptýli na veľkej ploche, častokrát aj o veľkosti futbalového ihriska.

Mnohé systémy rozptylu kazetovej munície majú vysokú mieru chybovosti. To spôsobuje, že rozsiahle plochy sú po útoku kontaminované nevybuchnutou muníciou, ktorá môže byť smrtiaca aj niekoľko desaťročí po skončení konfliktu. USA údajne plánujú dodať kazetovú muníciu na Ukrajinu. Ide o muníciu typu DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition), ktorá má 6 % alebo viac chybných nábojov. Samotné vnútroštátne právne predpisy USA zakazujú predaj zbraní s chybovosťou nad 1 %.

Dohovor o kazetovej munícii, ktorý nadobudol platnosť 1. augusta 2010 a ratifikovalo ho 111 štátov, zakazuje používanie, výrobu, skladovanie a transfer kazetovej munície. Rusko, Ukrajina ani USA medzi zmluvné strany dohovoru nepatria.

Zvykové medzinárodné humanitárne právo zakazuje používanie zbraní, ktoré sú vo svojej podstate nerozlišujúce. Uskutočňovanie nerozlišujúcich útokov, pri ktorých dochádza k zabitiu alebo zraneniu civilistov a civilistiek, predstavuje vojnový zločin.

Amnesty International od začiatku ruskej invázie na Ukrajine dokumentuje vojnové zločiny a porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané počas ruskej agresie na Ukrajine. Amnesty International považuje ruskú inváziu na Ukrajinu za akt agresie a vyzýva Ruskú federáciu na jej okamžité a bezpodmienečné zastavenie. Všetky doteraz publikované výstupy Amnesty International vrátane aktualizovaných správ, reportáží a výskumov nájdete na tomto odkaze.