Výzva slovenských organizácií na podporu bahájskej komunity v Iráne

Amnesty International Slovensko sa pridáva k výzve mimovládnych organizácií a osobností slovenského spolocenského života na zastavenie násilností a porušovania ludských práv voci bahájskej menšine zo strany iránskej vlády. 

Súcasne zdielame hlboké znepokojenie Bahájskeho spolocenstva v Slovenskej republike týkajúce sa situácie bahájov v Iráne a vyjadrujeme svoju solidaritu s utrpením bahájskeho spolocenstva. Systematické zhoršovanie zaobchádzania s bahájmi v Iráne zahrna svojvolné zatknutia, väznenie a zastrašovanie a vyvolávanie nenávisti voci bahájom v štátnych médiách. Za posledné týždne a mesiace sa kampan namierená proti bahájom ešte zintenzívnila i vzhladom na zatknutie dalších 13 bahájov dna 3. januára 2010.

Odmietame hrubé porušovanie najzákladnejších ludských práv bahájov v Iráne a obávame sa o bezpecnost iránskych obcanov hlásiacich sa k bahájskej viere, obzvlášt o životy siedmych clenov neformálneho výboru bahájskeho spolocenstva v Iráne, ktorí sú už od jari roku 2008 väznení v smutne známom Evinskom väzení v Teheráne, pricom doposial nebolo naplnené ich právo na riadny súdny proces. Obvinenia voci nim sú nicím neopodstatnené a v terminológii islamského práva sú vyjadrené ako „šírenie skazy na zemi”, za co im môže hrozit trest smrti. Po trojnásobnom zrušení termínu súdu, máme obavy týkajúce sa nového termínu oznámeného na 12. januára 2010.

Žiadame Iránsku republiku, aby dala siedmim väzneným bahájom právo na spravodlivý a otvorený súdny proces. Ak by sa bahájom pocas súdneho procesu ci po nom nieco stalo, my spolu s celým svetom, ktorý túto situáciu starostlivo monitoruje, budeme brat iránsku vládu na zodpovednost.

Obcianske združenie Clovek v ohrození

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky
Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Juraj Rizman,enviromentalista

Peter Michalica, huslový virtuóz

Jozej Lupták, violoncelista

Matej Minác, filmový režisér

Branislav Tichý, Amnesty International Slovensko

Peter Weisenbacher, Amnesty International Slovensko

Daniel Pastircák, básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazatel