Dobrovoľníctvo a aktivizmus

Amnesty International je najväčšie svetové ľudskoprávne hnutie viac ako 10 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov, ktoré sa zasadzuje o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Amnesty International Slovensko predstavuje skupinu aktivisticky zameraných ľudí so spoločným záujmom o presadzovanie práv a slobôd v celosvetovom kontexte i špecificky na Slovensku.

Dobrovoľníctvo a aktivizmus sú veľmi dôležitou súčasťou našej činnosti. Či už ide o solidárne aktivity – na medzinárodnej, regionálnej alebo národnej úrovni – na podporu jednotlivých ľudí, ktorých ľudské práva sú aktuálne porušované, alebo o dlhodobé kampane za celkové zlepšenie podmienok z hľadiska ľudských práv, či naše pôsobenie v oblasti vzdelávania k ľudským právam. Naša práca má vďaka aktivizmu a dobrovoľníctvu omnoho širší dosah a účinok.

Máme veľkú radosť, že sa k nám chceš pridať!

V rámci spolupráce si môžeš predstaviť:

 • Dobrovoľnícku výpomoc pri rôznych pravidelných alebo príležitostných aktivitách.
 • Možnosť realizácie vlastných ľudskoprávnych nápadov na Slovensku aj v globálnom meradle.
 • Podporu a spoluprácu na našich aktivitách v rámci ľudskoprávnej práce (napríklad podpisovanie a šírenie petícií, solidárne akcie, organizácia podujatí, účasť na aktivitách, účasť v informačných stánkoch na väčších a menších verejných podujatiach, ako festivaly a pod.).
 • Časové vyťaženie min. 2 hodiny týždenne v rámci spolupráce.
 • Spoluprácu bez časového obmedzenia, môže byť pravidelná alebo nárazová, pričom je možné sa v jej priebehu zhovárať o pozastavení spolupráce z rôznych dôvodov.
 • Dobrovoľnú, neplatenú formu spolupráce.

V rámci spolupráce ponúkame:

 • Dobrovoľnícku pozíciu pre uchádzača/ku od 15 rokov a aktivistickú pozíciu od 18 rokov.
 • Pracovnú skúsenosť v slovenskej sekcii najväčšej ľudskoprávnej organizácie.
 • Pravidelné skupinové stretnutia a tematické školenia v zapálenom tíme.
 • Rozvoj koordinátorských, aktivistických a fundraisingových znalostí a zručností.
 • Možnosť sebarealizácie a dlhodobej spolupráce s organizáciou.
 • Otvorenú možnosť ďalšej spolupráce, ako aj dokladovanie zrealizovania spolupráce pre potreby stáže alebo praxe.

Priebeh výberového procesu:

 1. Registruj sa na našom webe a vyber si z rôznych možností spolupráce takú, ktorá ti najviac vyhovuje, resp. viaceré, ktoré ti najviac vyhovujú.
 2. Nezabudni priložiť aj svoj životopis alebo video/text, v ktorom opíšeš svoje doterajšie skúsenosti, vzdelanie a motiváciu spolupracovať s nami. (Sebaprezentácia inou formou je takisto vítaná.)
 3. Ak máš akékoľvek otázky, prosíme, kontaktuj nás na adrese [email protected] e-mailom s predmetom „Dobrovoľníctvo & Aktivizmus“.
 4. Následne sa s tebou spojíme e-mailom alebo telefonicky a dohodneme si online/offline stretnutia, v rámci ktorého si bližšie objasníme naše vzájomné očakávania od spolupráce.
 5. Po úspešnej dohode ťa pridáme do našej skupiny, a zároveň budeme informovať ľudí v organizácii o možnostiach spolupráce s tebou.

Chceli by ste sa zapojiť iným spôsobom? Pozrite si naše otvorené pracovné pozície, ponuku vzdelávania k ľudským právam alebo podpíšte niektorú z našich petícií.