Žiadna krajina sa nevyhne zodpovednosti

Dnešné rozhodnutie Európskeho súdneho dvora ukazuje, že žiadna krajina sa nemôže zbaviť zodpovednosti za utečencov a utečenkyne. Slovensko a Maďarsko sa snažili vyhnúť systému solidarity EÚ, ale tým, že Európsky súdny dvor odmietol ich žiadosť o oslobodenie od systému prerozdeľovania utečencov a utečenkýň z Talianska a Grécka dal jasne najavo, že každá krajina musí zohrávať úlohu pri ochrane ľudí, ktorí utiekli pred násilím a prenasledovaním.

“Neopodstatnený pokus Slovenska a Maďarska o vytvorenie takzvaných “zón bez utečencov a utečenkýň” Európsky súdny dvor zamietol. Ukázal tým, že členské štáty EÚ majú byť solidárne voči sebe ale aj voči ľuďom hľadajúcim medzinárodnú ochranu v Európe,” povedala Kamila Gunišová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko.

Maďarsko by malo relokovať 1294 ľudí, doteraz však relokovalo jedného človeka. Slovensku bolo pridelených 902 ľudí a relokovalo len 16 ľudí (5 žien a 11 detí). Podmienky na relokáciu sú však prísne a porušujú zásadu rovného zaobchádzania.