23.04.2009 AI a Európske centrum pre práva Rómov poslali list slovenským štátnym predstaviteľom

Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) vyzývajú slovenských predstaviteľov, aby zabezpečili okamžité vyšetrovanie degradujúceho zaobchádzania so šiestimi rómskymi chlapcami, ktoré sa odohralo 21. marca 2009 v Košiciach.

Organizácie tiež žiadajú prešetrenie možného rasového motívu konania policajtov a poskytnutie náhrady pre obete tohto hrubého porušenia ľudských práv.

Plné znenie listu:

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Róbert Kaliňák, minister vnútra SR
Ján Packa, prezident Policajného zboru SR
Štefan Kočan, generálny riaditeľ Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR
Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR

Vážení páni,

Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) so sídlom v Budapešti Vás vyzývajú, aby ste zabezpečili okamžité, dôkladné, nezávislé a nestranné vyšetrovanie krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania so šiestimi rómskymi chlapcami, ktoré sa odohralo 21. marca 2009 v Košiciach. Organizácie tiež vyzývajú, aby zodpovední boli postavení pred spravodlivý súd a obetiam sa dostalo adekvátnej nápravy vrátane kompenzácie a rehabilitácie.

Podľa grafického videa, ktoré nahrali policajti a bolo zverejnené 7. apríla 2009 denníkom SME, najmenej šesť policjatov nútilo šesť slovenských rómskych chlapcov vo veku 10 až 16 rokov, aby sa navzájom udierali, bozkávali jeden druhého a vyzliekli do naha. Médiá tiež informovali o tom, že policajti následne vypustili na chlapcov psy a dvaja z chlapcov boli pohryzení.

Amnesty International a ERRC vítajú okamžitú výzvu Jána Packu na vyšetrovanie prípadu a jeho následné vyhlásenie, že vyšetrovanie sa bude týkať aj možných rasistických motívov konania policajtov.

Organizácie si všimli, že deň po zverejnení videa Ministerstvo vnútra vypočúvalo 14 policajtov a 15. apríla bolo sedem policajtov obvinených zo žneužitia moci a vydierania. Organizácie tiež obdržali informáciu, že šesť policajtov bolo prepustených.

Amnesty International a ERRC sa obávajú, že v niektorých verejných vyhláseniach týkajúcich sa prípadu sa policajní predstavitelia sústredili viac na údajné nezákonné aktivity chlapcov namiesto ráznej a jednoznačnej kritiky krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania s nimi zo strany polície, ktoré je medzinárodným právom zakázané za hocijakých podmienok. Deň po zverejnení videa denník SME citoval riaditeľa policajného zboru v Košiciach Juraja Bukuša, ktorý povedal: “Je pravdou, že hovoríme o známych kriminálnikoch a v minulosti sa viackrát dopustili priestupkov.” Takáto reakcia zmenšuje odsúdenie policajného násilia a ignoruje fakt, že za žiadnych podmienok neexistuje oprávnenie na kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie. Podobné vyhlásenia by tiež mohli ovplyvniť ľudí poverených vyšetrovaním incidentu.

Amnesty International a ERRC pripomínajú, že v súlade so záväzkami Slovenska pod medzinárodným právom, vrátane Európskej konvencie pre ochranu ľudských práv a základných slobôd, Konvencie proti týraniu a iným formám krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a Medzinárodnom dohovore o občianskych a polických právach, majú všetci – bez ohľadu na ich údajné protizákonné aktivity – právo nebyť podrobení krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Všetci majú tiež právo na humánne zaobchádzanie a rešpektovanie ich prirodzenej ľudskej dôstojnosti. Organizácie si tiež všimli, že slovenský trestný zákon kriminalizuje týranie a neľudské alebo kruté zaobchádzanie, tak ako aj zneužitie moci a prideľuje dodatočné tresty za zločiny motivované národnou, rasovou alebo etnickou neznášanlivosťou.

Amnesty International a ERRC vyzývajú každého z Vás, aby ste v medziach úradu, ktorý zastávate, zaistili:
1. Vyšetrenie spomínaného incidentu, ktoré bude nezávislé, nestranné a komplexné;
2. Úplné prešetrenie rasového motívu zločinu;
3. Postavenie všetkých zodpovedných za zlé zaobchádzanie a porušenie zákona či policajných prepisov pred spravodlivý súd;
4. Verejné sprístupnenie rozsahu, metód a výsledkov vyšetrovania;
5. Poskytnutie adekvátnej náhrady obetiam za ich utrpenie, vrátane kompenzáciu a rehabilitáciu (zaistenie, že ďeťom bude poskytnutá najlepšia možná psychologická pomoc), zaručenie, že podobné činy sa nebudú opakovať a zabezpečiť verejné ospravedlnenie slovenskej vlády i predstaviteľov polície a
6. Aby hocijaké podobné správanie polície v budúcnosti bolo rázne, jednoznačne a verejne odsúdené.

Amnesty International a ERRC žiadajú byť priebežne informovaní o aktivitách v rámci Vašich jednotlivých úradov v reakcii na tento incident.

Budeme pokračovať v monitorovaní postupu vo vyšetrovaní a možných právnych krokov proti policajtom, ktorí sú zodpovední za toto hrubé porušenie ľudských práv.

S úctou,

Nicola Duckworth
Riaditeľka Programu Európy a Strednej Ázie
Amnesty International

Robert A. Kushen
Generálny riaditeľ
Európske centrum pre práva Rómov