Aktivistická príručka Hovorme o súhlase

Stiahnite si aktivistickú príručku Hovorme o súhlase a získajte prehľad o tom, ako pracovať s témou súhlasu v sexuálnych vzťahoch a aktivitách.

Chcete nám pomôcť vzdelávať o súhlase ešte viac mladých ľudí na Slovensku? Zapojte sa do našej Startlabovej kampane So súhlasom na školy a pomôžte nám vzdelávanie o úlohe súhlasu v sexuálnych vzťahoch dostať na stredné školy. Ďakujeme!