Amazon v Saudskej Arábii vykorisťoval pracovníkov skladov

Amnesty International vydala novú výskumnú správu s názvom Nebojte sa, je to pobočka Amazonu. Organizácia sa v správe zaoberá situáciou zamestnancov a zamestnankýň skladov spoločnosti Amazon v Saudskej Arábii v rokoch 2021 až 2023. Podľa zistení organizácie pracovníkov podviedli pracovné agentúry a ich pracovníci. Mnohí z nich prišli o časť zárobku a ubytovali ich v otrasných podmienkach. Pracovníkom tiež po ukončení pracovného pomeru zabránili nájsť si iné zamestnanie alebo opustiť krajinu.

Spoločnosť Amazon nedokázala zabrániť tomu, aby pracovníci, ktorých si najali cez pracovnú agentúru, opakovane čelili porušovaniu ľudských práv. To aj napriek tomu, že spoločnosť dlhodobo dostávala sťažnosti na zaobchádzanie s pracovníkmi priamo od zamestnancov samotných. Amazon zároveň v čase, keď v krajine začal pôsobiť, poznal zraniteľnosť pracovníkov, ktorý do Saudskej Arábie prichádzajú za prácou zo zahraničia.

V mnohých prípadoch je veľmi pravdepodobné, že zneužívanie, ktorému pracovníci čelili, možno považovať za obchodovanie s ľuďmi. Správa vychádza z informácií získaných od 22 mužov z Nepálu, ktorí pracovali v skladoch spoločnosti Amazon v Rijáde alebo Džidde v rokoch 2021 až 2023. Amnesty predpokladá, že podobné zaobchádzanie zažili stovky ďalších ľudí.

Zodpovednosť za porušovanie ľudských práv pracovníkov Amazonu v Saudskej Arábii nesie aj vláda. Tá musí urýchlene vyšetriť zneužívanie pracovnej sily pracovnými agentúrami Abdullah Fahad Al-Mutairi Support Services Co (Al-Mutairi), Basmah Al-Musanada Co. pre Technical Support Services (Basmah) a ďalšími a vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť. Okrem toho musí zreformovať svoj pracovný systém tak, aby pracovníkom a pracovníčkam garantovala ich základné práva vrátane možnosti slobodne zmeniť zamestnávateľa a opustiť krajinu bez akýchkoľvek podmienok.

Podvod, náborové poplatky, bieda a vykorisťovanie

Za zabezpečenie práce v zariadeniach spoločnosti Amazon v Saudskej Arábii zaplatili respondenti, až na jednu výnimku, náborovým agentom v Nepále v priemere 1 500 USD (zhruba 1400 EUR). Niektorí si na zaplatenie týchto poplatkov vzali pôžičky s vysokým úrokom.

Počas náborového procesu náboroví agenti, v niektorých prípadoch na základe tichej dohody so saudskoarabskými pracovnými agentúrami, mnohým pracovníkom bezostyšne oklamali. Pracovníkov presvedčili, že ich zamestná priamo spoločnosť Amazon. Niektorí pracovníci začali mať podozrenie, že to nie je pravda, keď dostali svoje zmluvy a potrebnú dokumentáciu len niekoľko hodín pred plánovaným odletom. Nakoľko však už zaplatili náborové poplatky, nemali inú možnosť, ako nastúpiť do lietadla a odísť. Mnohí ďalší si nezrovnalosti uvedomili až po príchode do Saudskej Arábie.

„V mojich dokumentoch bolo napísané Al Basmah Co. Náborový agent mi povedal: ‘Nebojte sa, je to pobočka Amazonu’,“ uviedol jeden z respondentov, ktorý pre účely výskumu vystupuje pod menom Bibek.

Špinavé ubytovanie a nevyplácané nemocenské dávky

Pracovníci väčšinou celé mesiace žili v špinavých a preplnených ubytovacích zariadeniach. Niektoré zo zariadení boli zamorené plošticami. Po tom, čo nastúpili do práce v skladoch Amazonu, častokrát bez vysvetlenia dostali iba časť mzdy alebo príspevkov na stravu. Okrem toho im adekvátne nepreplácali odpracované nadčasy. Pracovníci uviedli, že museli plniť náročné výkonnostné ciele, boli pod neustálou kontrolou a nemali možnosť na primeraný oddych. Jeden z pracovníkov si pri práci zlomil ruku. Sprostredkovateľské spoločnosti pracovníkom odmietli vyplácať nemocenské dávky. Aj napriek tomu, že mu doktor predpísal mesačnú práceneschopnosť, sa muž po dvoch týždňov vrátil naspäť do práce.

Pracovníci v skladoch uviedli, že sa od nich opakovane vyžadovalo zdvíhanie veľmi ťažkých predmetov, museli plniť náročné výkonnostné ciele, boli neustále kontrolovaní a nemali možnosť primerane si oddýchnuť. V niektorých prípadoch to malo za následok zranenia a choroby. Jeden pracovník uviedol, že utrpel podozrenie na zlomeninu ruky a lekár mu podpísal mesačnú práceneschopnosť, ale keďže dodávateľská spoločnosť pracovníkom odmietla vyplácať nemocenské dávky, mal pocit, že musí do dvoch týždňov nastúpiť do práce.

Uväznení v Saudskej Arábii

Väčšina respondentov podpísala so sprostredkovateľmi dvojročné zmluvy, ale mnohí strávili v zariadeniach Amazonu menej ako 12 mesiacov. Po ukončení pracovného pomeru ich presunuli do ešte horšieho ubytovania, kde museli v horúčavách 50 °C žiť vo veľmi malých priestoroch. Pracovníci nemali prístup k internetu, aby sa spojili s rodinou a agentúry im prestali vyplácať akékoľvek mzdy, v niektorých prípadoch aj príspevky na stravu. Agentúry pritom využili saudskoarabský systém nazývaný kafala. Ten zahraničným pracovníkom bráni zmeniť prácu bez súhlasu zamestnávateľa a obmedzuje ich možnosť slobodne opustiť krajinu. Ak pracovníci odišli bez povolenia, riskovali zatknutie. Pracovníci, ktorí chceli odísť boli nútení zaplatiť „pokutu“ na úhradu výstupných nákladov vo výške 1330 – 1600 USD.

Podľa zistení Amnesty niektorí z pracovníkov uvažovali o samovražde. „Pokúsil som sa skočiť z [vysokého] múru, chcel som sa zabiť. Povedal som to mame a ona mi povedala ‚nerob to, dostaneme pôžičku‘. Už je to osem mesiacov, čo si vzala pôžičku, a úroky sa hromadia,“ uviedol jeden z respondentov, ktorý pre účely výskumu vystupuje pod menom Dev.

Zistite viac o našej práci