Masové hroby v pásme Gazy zdôrazňujú potrebu nezávislého vyšetrovania

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
24. APRÍLA 2024

Palestínske úrady oznámili, že v okolí Násirovej nemocnice v Chán Júnis a nemocničného komplexu al-Šifa v meste Gaza, našli v masových hroboch stovky tiel. Amnesty International upozorňuje, že Izrael musí v súlade s rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) z 26. januára prijať „účinné opatrenia, aby zabránil zničeniu dôkazov [o zločinoch] a zabezpečil ich uchovanie“. To zahŕňa umožniť prístupu vyšetrovacím misiám s medzinárodným mandátom a ďalším orgánom do pásma Gazy, aby pomohli pri uchovávaní dôkazov o spáchaných zločinoch. Nález komentovala aj riaditeľka Amnesty International pre globálny výskum, advokáciu a politiky Erika Guevara Rosas.

„Otrasný nález týchto masových hrobov zdôrazňuje naliehavú potrebu zabezpečiť okamžitý prístup do okupovaného pásma Gazy forenzným a ďalším špecializovaným vyšetrovacím tímom, aby sa tak zabezpečilo zachovanie dôkazov a nezávislé a transparentné vyšetrovanie s cieľom vyvodiť zodpovednosť za akékoľvek porušenie medzinárodného práva.

Nedostatočný prístup vyšetrovateľov a vyšetrovateliek do pásma Gazy bráni efektívnemu a plnohodnotnému vyšetreniu porušovania ľudských práv a zločinov podľa medzinárodného práva, ku ktorým došlo počas uplynulých šesť mesiacov a umožňuje zdokumentovať len zlomok týchto zločinov.

Bez riadneho vyšetrovania, ktoré by určilo príčinu smrti pochovaných obetí a ďalšie prípady porušovania ľudských práv, ku ktorým tu mohlo dôjsť, sa možno nikdy nedozvieme pravdu o hrôzach, ktoré predchádzali smrti ľudí pochovaných v týchto masových hroboch.

Miesta masových hrobov sú potenciálnymi miestami činu. Tieto miesta ponúkajú zásadné a časovo citlivé forenzné dôkazy. Masové hroby musia byť chránené [pred vonkajšími vplyvmi], pokým profesionálni forenzní experti a expertky s potrebnými zručnosťami a zdrojmi nebudú môcť bezpečne a vhodným spôsobom exhumovať a identifikovať tieto pozostatky.

Obrovskými prekážkami pri identifikácii pozostatkov sú absencia forenzných expertov, zdecimovanie zdravotníckeho sektora v pásme Gazy, ku ktorému došlo v dôsledku vojny a krutej izraelskej blokády, a tiež nedostupnosť potrebných zdrojov na identifikáciu. Rodinám mŕtvych sa tak upiera možnosť dôstojne pochovať svojich blízkych a rodinám nezvestných alebo nútene zmiznutých právo na informácie a spravodlivosť, v dôsledku čoho čelia neistote a úzkosti.

Zabezpečenie uchovania dôkazov je jedným z kľúčových opatrení, ktoré ICJ izraelským orgánom nariadil prijať s cieľom zabrániť genocíde.

Izraelské orgány, voči ktorým ani napriek pribúdajúcim dôkazom o vojnových zločinoch v pásme Gazy dosiaľ nebola vyvodená v absolútne žiadnej miere zodpovednosť, musia zabezpečiť vykonanie rozhodnutia ICJ a poskytnúť okamžitý prístup nezávislým vyšetrovateľským misiám do pásma Gazy, aby tak zabezpečili zachovanie všetkých dôkazov o porušovaní ľudských práv. Ostatné krajiny musia vyvíjať na Izrael tlak, aby splnil nariadenia ICJ a umožnil do pásma okamžitý vstup nezávislým vyšetrovateľom a forenzným expertkám vrátane vyšetrovacích komisií OSN a Medzinárodného trestného súdu. Bez riadneho, transparentného a nezávislého vyšetrovania týchto úmrtí nie je možné získať [celý] pravdivý obraz [o udalostiach, po ktorých zostali masové hroby] a dosiahnuť spravodlivosť,“ uviedla Erika Guevara Rosas.

Viac noviniek