Amnesty International Slovensko predala výzvu českej vláde, ktorá vyzýva k ukončeniu diskriminácie rómskych detí na školách

Pred začiatkom nového školského roku sme osobne odovzdali na Veľvyslanectve Českej republiky vašich 400 podpisov za ukončenie diskriminácie a segregácie rómskych detí na českých školách. Výzvu s 38 334 podpismi z 94 krajín zároveň odovzdali aktivisti a aktivistky Amnesty International ČR predstaviteľom ministerstva školstva. Amnesty International bude pokračovať vo svojich aktivitách a vyzývať českú vládu, aby uznala rozsah problému, verejne sa zaviazala k ukončeniu diskriminácie a segregácie a vytvorila detailný plán na nápravu.

Výzva bola súčasťou kampane Zmažme rozdiely, ktorú organizácia zahájila vydaním výskumnej správy Chce to viac snahy v apríli tohto roku. Podľa záverov správy česká vláda doposiaľ neučinila dostatok krokov k tomu, aby sa zbavila diskriminácie na školách a kritizovali ju za to mnohé inštitúcie vrátane Európskej komisie. Amnesty apeluje na českú vládu, aby v nadchádzajúcom školskom roku ukázala viac vôle a snahy v boji proti predsudkom a diskriminácii.

Zároveň sme si pripomenuli, že ani rómske deti na Slovensku nemajú zabezpečený rovný prístup k vzdelaniu. Medzinárodné a domáce ľudskoprávne inštitúcie a občianska spoločnosť dlhé roky žiadajú slovenskú vládu, aby sa venovala pokračujúcej a rozšírenej diskriminácii rómskych detí vo vzdelávaní. Situáciou sa v apríli tohto roku začala zaoberať aj Európska komisia, ktorá zahájila voči Slovensku konanie pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy EÚ diskrimináciou rómskych detí na školách.

Amnesty International v spolupráci s medzinárodnými organizáciami vyzývajú slovenskú vládu, aby zabezpečila, že zákony, politiky a prax je v súlade s antidiskriminačnou legislatívou Európskej únie.