Amnesty International vyslala do Peru krízový tím na výskum závažných porušení ľudských práv

Po dôkladnom monitorovaní situácie v Peru vyslala Amnesty International do krajiny špecializovaný krízový tím, aby preskúmal závažné porušenia ľudských práv a možné zločiny podľa medzinárodného práva spáchané v súvislosti s vlnou protestov, ktoré sa začali v decembri minulého roka. 

K udalostiam v Peru sa vyjadrila Erika Guevara-Rosas, regionálna riaditeľka Amnesty International pre Severnú, Strednú a Južnú Ameriku: „Svet sleduje dianie v Peru. Vzhľadom na to, aké závažné obvinenia z porušovania ľudských práv k nám z tejto krajiny prichádzajú, vyslali sme náš špecializovaný americký krízový tím, ktorý nasadzujeme len v mimoriadne závažných situáciách, keď existujú indície, že môže dochádzať k zločinom podľa medzinárodného práva. Náš tím bude skúmať porušovanie ľudských práv, so zámerom prispieť k snahám peruánskych organizácií identifikovať údajnú trestnú zodpovednosť tamojších orgánov, a to aj na najvyššej štátnej úrovni.“ 

Podľa úradu peruánskej ombudsmanky počas potláčania protestov zahynulo už najmenej 46 demonštrantov a jeden policajt a ďalších deväť ľudí prišlo o život pri udalostiach súvisiacich so sociálnou krízou v krajine. 

Krízový tím Amnesty bude zbierať svedectvá a usilovať sa získať prístup k dokumentom, ktoré by mohli podoprieť obvinenia z porušovania ľudských práv a možných zločinov podľa medzinárodného práva. Na základe zhromaždených materiálov by organizácia následne mohla asistovať obetiam a požadovať od peruánskych úradov, aby poškodeným zaručili právo na spravodlivosť a odškodnenie a zabezpečili, že sa takéto porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva nebude opakovať. Paralelne s terénnym krízovým tímom pokračuje vo svojej práci aj Zbor digitálnej verifikácie Amnesty International, ktorý analyzuje videá a fotografické materiály s potenciálom poslúžiť ako dôkazy, že v Peru došlo k porušovaniu ľudských práv. 

„Naliehavo žiadame prezidentku Dinu Boluarte, aby zastavila násilné potláčanie demonštrácií štátnymi bezpečnostnými zložkami. Na vyriešenie krízy, ktorej krajina čelí, musí jej vláda sústrediť všetko svoje úsilie na to, aby vypočula požiadavky obyvateľstva – a to najmä tých skupín, ktoré sú dlhodobo diskriminované kvôli svojmu etnickému a rasovému pôvodu – a vynasnažila sa o skutočné riešenia problémov. Krajina naliehavo potrebuje zásadné štrukturálne zmeny, aby všetci ľudia v Peru mohli užívať svoje ľudské práva a žiť dôstojne,“ uviedla Marina Navarro, výkonná riaditeľka Amnesty International Peru. 

Na záver svojho pôsobenia v Peru ohlási krízový tím Amnesty International tlačovú konferenciu v Lime, na ktorej predstaví predbežné výsledky svojho výskumu. 


Prečítajte si viac o našej práci