Austrálčania v referende nepodporili Hlas pôvodného obyvateľstva

V sobotu 14. októbra 2023 v Austrálii prebehlo referendum o tom zmene ústavy tak, aby uznala práva pôvodného obyvateľstva Austrálie. Zmena mala spočívať v zriadení orgánu s názvom Hlas pôvodného obyvateľstva a obyvateľstva ostrovov Torresovho prielivu (ďalej len Hlas). Hlas mal byť nezávislým poradným orgánom parlamentu a vlády.

V reakcii na výsledky referenda, v ktorom sa Hlas nepodarilo zakotviť do ústavy, strýko Rodney Dillon, predstaviteľ kmeňa Palawa a hovorca Amnesty International Austrália pre práva pôvodného obyvateľstva, uviedol:

„Úsilie o to, aby bol v austrálskom parlamente zastúpený hlas pôvodného obyvateľstva, ktoré vyvrcholilo týmto referendom, zahŕňalo desaťročia neúnavného boja pôvodného obyvateľstva, ako aj obyvateľov a obyvateliek ostrovov Torresovho prielivu, z ktorých niektorí sa tohto historického hlasovania nedožili. Odvážne si razili cestu, po ktorej by pôvodní aj nepôvodní obyvatelia a obyvateľky Austrálie mohli kráčať spoločne smerom k spravodlivosti, zahojeniu a pravde.

Tento zdrvujúci výsledok prichádza po tom, ako sa v Austrálii rozmohli online dezinformácie o dôsledkoch referenda a dozvuky rasistického mýtu ,Terra Nullius‘. Ide o falošný koncept ,zeme nikoho‘, na základe ktorého Austráliu pred 235 rokmi kolonizovali.

V nasledujúcich dňoch, mesiacoch a rokoch bude Amnesty International aj naďalej čerpať inšpiráciu a silu z odvahy a odhodlania pôvodného obyvateľstva a špecificky obyvateľstva ostrovov Torresovho prielivu v stáročia trvajúcom boji za spravodlivosť.

Budeme naďalej spolupracovať s pôvodným obyvateľstvom a obyvateľstvom ostrovov Torresovho prielivu. Budeme ich aj naďalej podporovať pri obrane a presadzovaní ich ľudských práv. Opätovne zdôrazňujeme náš záväzok bojovať za ľudské práva pôvodného obyvateľstva Austrálie a všetkých ostatných oblastí na svete.“

Austrália musí chrániť práva pôvodného obyvateľstva Ostrovov Torresovho prielivu

Strýko Pabai a strýko Paul sú komunitnými lídrami ľudu Guda Maluyligal, ktorý obýva ostrovy v najsevernejšej časti Austrálie, Torresovom prielive. Ich predkovia boli pôvodnými obyvateľmi a obyvateľkami týchto ostrovov a žili tu tisíce rokov.

V dôsledku klimatickej krízy by sa teraz ich spôsob života, tradičné poznatky, kultúrne zvyky a duchovné väzby, ktoré si odovzdávali z generácie na generáciu, mohli navždy pretrhnúť. Stúpajúca hladina mora po sebe zanecháva z roka na rok čoraz väčšiu spúšť. Podmýva pláže, ničí posvätné kultúrne miesta a cintoríny, na ktorých je pochované pôvodné obyvateľstvo, ničí záhrady s plodinami a ohrozuje infraštruktúru ostrovov.

Ak austrálske úrady neprijmú naliehavé opatrenia, mnoho obyvateliek a obyvateľov Ostrovov Torresovho prielivu bude nútených opustiť svoju domovinu, keďže veľké časti ostrovov sa stanú neobývateľnými. To by malo pre tieto komunity devastačné následky. Ako hovorí strýko Pabai: „Narodili sme sa na týchto ostrovoch, sú to naše matky, naša identita, to, kým sme. Tisíce rokov naše rodiny bojovali proti každému, kto sa pokúsil vziať nám našu domovinu. Teraz nám však hrozí, že tento boj prehráme v dôsledku klimatických zmien.“

Podpíšte petíciu adresovanú austrálskemu premiérovi. Žiadajte, aby austrálske úrady chránili práva pôvodného obyvateľstva Ostrovov Torresovho prielivu a aby austrálska vláda prijala opatrenia na rýchle zníženie emisií uhlíka v súlade s celosvetovým záväzkom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.


Prečítajte si viac o našej práci