Pol roka vrážd a vysídľovania sudánskych civilistov

V nedeľu, 15. októbra, uplynulo 6 mesiacov od začiatku eskalácie konfliktu medzi sudánskymi jednotkami rýchleho nasadenia (RSF) a sudánskymi ozbrojenými silami (SAF). V dôsledku bojov zahynulo najmenej 5 000 civilistov a civilistiek. Viac ako 12 000 ľudí utrpelo zranenia a viac ako 5,7 milióna ľudí nútene vysídlili. Výročie komentoval aj regionálny riaditeľ Amnesty International pre východnú a južnú Afriku Tigere Chagutah. Podľa Chagutaha bolo počas uplynulých mesiacov zbytočne zničených nespočetné množstvo životov.

„Na ochranu civilnej populácie je nevyhnutné vyvodiť zodpovednosť a docieliť spravodlivosť. Jednou z hlavných príčin pokračujúceho násilia je fakt, že za zločiny minulosti dodnes nebola vyvodená žiadna zodpovednosť.

Rada OSN pre ľudské práva minulý týždeň zaviedla medzinárodný mechanizmus zodpovednosti na zhromažďovanie a uchovávanie dôkazov o spáchaných zločinoch. V Amnesty vítame toto ambiciózne opatrenie. Veríme, že mechanizmus bude čo najskôr uvedený do činnosti. Všetky strany konfliktu naliehavo žiadame, aby s ním spolupracovali,“ uviedol Chagutah.

Bezpečnostná rada OSN musí podľa Amnesty naliehavo vyzvať všetkých relevantných aktérov, aby výrazne zvýšili humanitárnu podporu poskytovanú sudánskym civilistov a civilistkám. Rada tiež musí od jednotlivých strán konfliktu žiadať, aby umožnili nerušené dodávky humanitárnej pomoci. V neposlednom rade musí Rada rozšíriť existujúce zbrojné embargo na celý Sudán a zabezpečiť jeho dodržiavanie.

Konfliktu medzi sudánskymi silami predchádzalo dlhodobé napätie

Amnesty International sa nedávno pridala k viac ako 50 ľudskoprávnym a humanitárnym organizáciám, ktoré vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby sa zmobilizovalo na riešenie katastrofy v Sudáne.

K eskalácii násilia došlo v apríli 2023. Násiliu predchádzali týždne napätia medzi RSF a SAF v súvislosti s reformou bezpečnostných síl počas rokovaní o novej prechodnej vláde. RSF a SAF spoločne zvrhli sudánsku prechodnú vládu v októbri 2021.

V správe zverejnenej v auguste 2023 Amnesty International odhalila, že RSF a SAF počas pretrvávajúceho konfliktu páchajú rozsiahle vojnové zločiny. Správa s názvom Do nášho domova prišla smrť dokumentuje masové straty na životoch civilistov a civilistiek. K úmrtiam došlo pri útokoch, pri ktorých útočiace strany nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Správa tiež podrobne opisuje sexuálne násilie páchané na ženách a dievčatách, cielené útoky na civilné objekty, ako sú nemocnice a kostoly, a rozsiahle rabovanie.

Zistite viac o našej práci