List Amnesty International predsedovi Európskej rady k situácii v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach

Amnesty International pred dnešným mimoriadnym zasadnutím Európskej rady k situácii v Izraeli a Palestíne adresovala list predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a 27 hlavám európskych štátov, resp. vlád. Tento otvorený list obsahuje aktualizované odporúčania pre EÚ a jej členské štáty.

Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard v liste upozorňuje, že Amnesty International jednoznačne odsudzuje útoky Hamasu v Izraeli. Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny spáchali vojnové zločiny vrátane popráv a únosov civilistov a civilistiek, ako aj raketových útokov, pri ktorých nerozlišovali medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Tieto útoky a vraždy nemožno za žiadnych okolností ospravedlniť.

Organizácia je hlboko znepokojená závažným porušovaním medzinárodného humanitárneho práva a páchaním vojnových zločinov, ktorých sa dopustili všetky strany konfliktu, zhoršovanie humanitárnej krízy v Gaze nevynímajúc. Amnesty preto upozorňuje, že konanie vedúcich predstaviteľov EÚ má významné následky na životy miliónov civilistov a civilistiek v Izraeli aj Palestíne. EÚ musí byť nestranným aktérom, ktorý sa zasadzuje za ľudské práva pre všetkých.

EÚ má povinnosť chrániť ľudské práva všetkých civilistov a civilistiek

„V súčasnosti sme svedkami zúfalej humanitárnej krízy, ktorá postihuje viac ako 2,2 milióna ľudí uväznených v pásme Gazy. Táto oblasť je od roku 2007 pod nezákonnou izraelskou blokádou. Izraelskí predstavitelia 9. októbra vyhlásili úplnú blokádu pásma Gazy, čím zablokovali prísun potravín, pohonných hmôt a humanitárnej pomoci a prerušili dodávky elektriny a vody, a to uprostred masívneho bombardovania. Dňa 13. októbra izraelská armáda nariadila obyvateľstvu severnej časti pásma Gazy a mesta Gaza vrátane zdravotníckeho personálu a pacientov v nemocniciach ‚evakuáciu‘ na juh pásma Gazy. Tento príkaz nemožno považovať za účinné varovanie pred útokmi. Okrem toho môže viesť k nútenému vysídleniu civilného obyvateľstva, teda porušeniu medzinárodného humanitárneho práva,“ uvádza sa v liste.

Presun na juh nie je možný. Nedostatok paliva a nefunkčná doprava ohrozujú civilné obyvateľstvo, ktoré by sa chcelo presunúť. Riziko je vysoké obzvlášť pre malé deti, chorých a starších ľudí, tehotné ženy a osoby so zdravotným znevýhodnením. Príkaz na evakuáciu nemocníc, ktoré sú beztak na pokraji kolapsu, je absolútne neprijateľný. Útok na trase, ktorú izraelská armáda označila za bezpečnú, dokazuje, že civilisti v Gaze nemajú kam bezpečne ísť.

„Dôsledky tejto humanitárnej krízy neovplyvnia iba tento región. Konflikty a nestabilita na Blízkom východe a v severnej Afrike prinútili milióny ľudí hľadať útočisko v Európe. Dôsledky súčasných vojenských operácií a následnej humanitárnej krízy budú ďalekosiahle. Hamas a iné ozbrojené skupiny sa dopustili vojnových zločinov vrátane úmyselného zabíjania civilistov, brania rukojemníkov a raketových útokov na izraelské mestá a obce. Páchatelia týchto zločinov musia čeliť spravodlivosti. Trest za tieto zločiny sa však nemôže vzťahovať kolektívne na všetkých civilistov a civilistky v Gaze,“ uvádza v liste Callamard.

Následky jednostrannej podpory môžu viesť k dlhodobým následkom na mnohých územiach

Amnesty International je hlboko znepokojená bezvýhradnou podporou, ktorú mnohé európske vlády deklarovali štátu Izrael. Izraelské sily totiž bezprecedentne bombardujú pásmo Gazy. Počas aktuálnej eskalácie bolo podľa oficiálnych záznamov v Izraeli zabitých najmenej 1 400 ľudí a približne 3 621 utrpelo zranenia. V pásme Gazy bolo zabitých najmenej 2 670 ľudí a približne 9 600 utrpelo zranenia. Na okupovanom Západnom brehu vrátane východného Jeruzalema bolo za posledné dva týždne izraelskými silami a osadníkmi zabitých najmenej 51 Palestínčanov. Ďalších 1 173 ľudí utrpelo zranenia. Mnohé z týchto obetí sú opäť civilisti. Milióny ľudí nemajú prístup k životne dôležitej pomoci.

Všetky obete pretrvávajúceho násilia si zaslúžia podporu a pomoc. Selektívna solidarita zo strany EÚ vážne oslabí vnímanie EÚ ako dôveryhodného a nezaujatého aktéra, ktorý sa usiluje o ochranu ľudských práv. Vedúci predstavitelia EÚ signalizujú krajinám na celom svete, že dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva je subjektívne. To vážne podkopáva výzvy EÚ na vyvodzovanie zodpovednosti voči páchateľom zločinov podľa medzinárodného práva v budúcnosti.

„Vedúci predstavitelia a predstaviteľky EÚ signalizujú krajinám na celom svete, že ich podpora ľudských práv závisí od identít páchateľov a obetí. Štáty zodpovedné za porušovanie [ľudských práv] a zločiny [podľa medzinárodného práva] môžu poukazovať na dvojaké štandardy EÚ, aby tak spochybnili úsilie EÚ o vyvodenie medzinárodnej spravodlivosti zo strany štátov mimo Európy,“ uvádza v liste Callamard.

Súčasná kríza nevznikla vo vákuu

Amnesty International upozorňuje, že súčasná kríza nevznikla vo vákuu. Izrael sa dlhodobo a beztrestne dopúšťa vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, a to aj tým, že celé desaťročia uplatňuje proti palestínskej populácii režim apartheidu. V minulosti ostali nepotrestané aj mnohé porušenia ľudských práv a vojnové zločiny, ktoré spáchali palestínske ozbrojené skupiny a bezpečnostné zložky. Výsledkom tejto beztrestnosti je nekončiaci cyklus násilia a utrpenia civilnej populácie.

Pri plánovaní reakcie EÚ na prehlbujúcu sa krízu preto Amnesty International vyzýva lídrov a líderky EÚ, ako aj jednotlivých členských štátov:

  • aby vyvinuli tlak na Izrael a žiadali zrušenie nezákonnej blokády pásma Gazy. Zároveň vyzývame, aby Izrael zabezpečil, že civilná populácia bude mať k dispozícii prísun potravín, vody, paliva, zdravotníckych potrieb, elektriny a humanitárnej pomoci. Je nevyhnutné, aby vedúci predstavitelia EÚ dali izraelským štátnym predstaviteľom jasne najavo, že kolektívny trest predstavuje vojnový zločin. V spolupráci s regionálnymi a globálnymi partnermi musia urýchliť úsilie o zabezpečenie dodávok humanitárnej pomoci do Gazy. Okrem toho musia umožniť ľuďom v pásme Gazy aj mimo nej, ktorí to potrebujú, prístup k zdravotnej starostlivosti. Mali by tiež požiadať Izrael, aby okamžite zrušil príkaz na presun civilistov, zdravotníckeho personálu a pacientov v nemocniciach zo severu na juh Gazy;
  • aby vyzvali všetky strany konfliktu na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva. To sa týka zákazu priamych útokov na civilistov a civilné objekty, zákazu útokov, ktoré sú neprimerané a nerozlišujú medzi civilnými a vojenskými cieľmi, zákazu kolektívneho trestania, zákazu brania rukojemníkov a únosov civilistiek, ktoré predstavujú zločiny podľa medzinárodného práva. Hamas musí okamžite prepustiť všetkých unesených civilistov a civilistky a zastaviť unášanie ďalších ľudí. So všetkými zajatcami zároveň musí byť zaobchádzané humánne a musí im byť poskytnutá lekárska starostlivosť. EÚ musí uplatňovať medzinárodné humanitárne právo na všetky strany konfliktu rovnako. V opačnom prípade riskuje, že ukáže, že si životy jednej časti civilnej populácie váži viac ako iné. Vedúci predstavitelia EÚ musia jednoznačne odsúdiť akékoľvek obhajovanie násilia a nenávisti zo strany oficiálnych predstaviteľov na všetkých stranách;
  • aby dôrazne vyzvali všetky strany konfliktu, aby sa zdržali vedenia vojenských operácií, ktoré poškodzujú bezpečný prístup civilistov a civilistiek k humanitárnej pomoci a lekárskej starostlivosti;
  • aby jednoznačne a bezpodmienečne podporili činnosť Medzinárodného trestného súdu (ICC). V roku 2021 ICC formálne spustil vyšetrovanie situácie v Palestíne. Vyšetrovanie sa týka zločinov spadajúcich do jurisdikcie súdu, ku ktorých spáchaniu došlo od júna 2014. Úrad prokurátora ICC potvrdil, že tento mandát zahŕňa zločiny podľa medzinárodného práva spáchané všetkými stranami v súčasných bojoch. Členské štáty EÚ musia vyzvať štát Izrael ako okupačnú mocnosť, aby spolupracoval s ICC a uľahčoval jeho prácu. Izrael musí umožniť ICC prístup na Okupované palestínske územia a do Izraela na účely vyšetrovania zločinov spáchaných všetkými stranami konfliktu. Členské štáty EÚ musia tiež zabezpečiť, aby ICC mal potrebné zdroje na úplné vedenie vyšetrovania. Členské štáty EÚ by mali na vnútroštátnej úrovni presadzovať vyvodenie zodpovednosti za zločiny podľa medzinárodného práva spáchané v Izraeli a Palestíne;
  • aby sa orgány a členské štáty EÚ snažili chrániť a uľahčovať právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie a zdržali sa zavádzania neprimeraných obmedzení práva na pokojný protest. Tie štáty EÚ, ktoré zaviedli takéto opatrenia namierené proti zhromaždeniam za práva palestínskej civilnej populácie, musí EÚ vyzvať, aby závažné a neprimerané obmedzenia slobody prejavu a zhromažďovania okamžite zrušili;
  • aby sa EÚ a štáty EÚ zdržali dodávok zbraní ktorejkoľvek strane konfliktu. V konflikte dochádza k závažnému porušovaniu ľudských práv, ktoré predstavuje zločiny podľa medzinárodného práva. Členské štáty EÚ sa musia zdržať dodávok zbraní, výzbroje alebo vybavenia, ktoré by mohli byť Izraelom použité na páchanie zločinov podľa medzinárodného humanitárneho práva. Členské štáty EÚ by tiež mali vyzvať štáty, ktoré dodávajú zbrane Hamasu a iným zapojeným ozbrojeným skupinám, aby sa zdržali takéhoto konania.

Amnesty International upozorňuje, že je naliehavé, aby EÚ konala okamžite. Ak sa nebudeme venovať riešeniu porušovania ľudských práv a nespravodlivosti, ktoré sú základnou príčinou tohto konfliktu, a pokiaľ obete a preživší nedosiahnu spravodlivosť a odškodnenie, civilisti a civilistky budú naďalej platiť vysokú cenu.

Amnesty bude situáciu sledovať aj naďalej

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín.

Prvé vyjadrenie k víkendovej eskalácii násilia v Izraeli a na OPÚ Amnesty International vydala 7. októbra 2023.

Dňa 12. októbra 2023 Amnesty publikovala ďalšie výstupy nášho pokračujúceho výskumu zameraného na eskaláciu násilia a porušovania ľudských práv v Izraeli a pásme Gazy. V prvom výstupe sme sa zamerali na niektoré vojnové zločiny a porušenia ľudských práv, ktorých sa dopustili bojovníci Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojených skupín od 7. októbra. V druhom výstupe sa venujeme nezákonnej a nehumánnej izraelskej blokáde Gazy.

Dňa 13. októbra organizácia vydala správu kritizujúcu príkaz na evakuáciu severnej Gazy.

Program Amnesty International na výskum a dokumentovanie postupu aktérov v krízových situáciách zhromaždil presvedčivé dôkazy, ktoré preukazujú používanie delostreleckých granátov s bielym fosforom izraelskou armádou. Viac sa dočítate na tomto odkaze.

Zistite viac o našej práci