Čo robíme

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete - celosvetové hnutie takmer 2,5 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.

2 013 results

Sort by