Ďakujeme za podporu pre Chaimu Issa

Ďakujeme, že ste podpísali petíciu za spravodlivosť pre Chaimu Issa, ktorá bojuje za ľudské práva v Tunisku. Chaima veľmi ocení aj odkazy solidarity, ktoré jej môžete poslať poštou alebo elektronicky. Okrem toho nám môžete pomôcť v boji za práva ďalších komunít a jednotlivcov a tiež poslať tisíce individuálnych listov solidarity. Ako na to, sa dočítate ďalej.

Vyjadrite solidaritu prenasledovanej ľudskoprávnej aktivistke

Pošlite svoje odkazy solidarity a vyjadrite Chaime podporu v jej boji za spravodlivosť a slobodu. Odkaz solidarity (ideálne v angličtine) môžete poslať poštou (na adresu Amnesty International Slovensko, Foajé, Štefánikova 16, 811 04 Bratislava) prípadne e-mailom na adresu [email protected] a my zabezpečíme, aby ich Chaima dostala.

Ak chcete odkaz solidarity zdieľať online, nezabudnite použiť #freechaima a #amnestyslovensko, aby sa k Chaime odkaz dostal cez sociálne siete.

Odkazy môžete posielať počas celého maratónu, vašu podporu však bude Chaima potrebovať obzvlášť 29. novembra počas Medzinárodného dňa obrankýň ľudských práv a 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv. Chaime môžete zablahoželať k narodeninám a zaželať jej veľa síl v jej ľudskoprávnom zápase 13. decembra. Dajte jej vedieť, že v boji za ochranu ľudských práv a občianskej spoločnosti v Tunisku nie je sama. Inšpirovať sa môžete nasledujúcim odkazom, k textu môžete pripojiť aj kresby či pohľadnice.

Odkaz, ktorým sa môžete inšpirovať

Dear Chaima.

I stand with you. Your political activism and fight for freedom of expression is inspiring. Your fight is important for me, because [ write about your reasons ]. I want you to know you’re not alone. The whole world is watching Tunisian authorities and demanding justice and freedom for you.

Thank you for all you do. Don’t give up! I’m sure justice will prevail, and you’ll be free to continue your important work. Stay strong – ابق قويا

#freechaima

(Približný preklad odkazu: Drahá Chaima. Stojím pri Vás. Váš politický aktivizmus a boj za slobodu prejavu v Tunisku je inšpirujúci. Váš zápas je pre mňa dôležitý, pretože [napíšte, prečo podporujete boj za slobodu prejavu – môže to byť osobný alebo filozofický dôvod]. Chcem, aby ste vedeli, že v tomto súboji nie ste sama. Celý svet sa díva na tuniské orgány a žiada pre Vás spravodlivosť a slobodu. Ďakujem za všetko, čo robíte. Nevzdávajte sa! Verím, že spravodlivosť zvíťazí a vy budete môcť na slobode naďalej pokračovať vo Vašej dôležitej práci. Zachovajte si silu – (v arabčine) zachovajte si silu.)

Vyzvite tuniské orgány na sociálnych sieťach, aby Chaimu zbavili nespravodlivých obvinení

V príspevkoch nezabudnite označiť adresáta výzvy a Amnesty International Slovensko. Okrem toho použite #freechaima #W4R23, #maratonpisanialistov


Kaís Saíd, prezident

Facebook: Présidence Tunisie
Twitter: @TnPresidency

Amnesty International Slovensko

Instagram: @amnesty_international_slovakia
Facebook: Amnesty International Slovensko
Twitter: @AmnestySlovakia

#Tunisia: Political activist @IssaaChaima is facing unfounded “conspiracy” accusations solely for exercising her human rights. We call on @TnPresidency to drop the charges as they stem solely from her peaceful activism. We also urge the president to refrain from adopting any measures that threaten human rights and to commit to upholding Tunisia’s obligations under international law.

#freechaima #W4R23, #maratonpisanialistov

(Približný preklad odkazu: Tunisko: Politická aktivistka Chaima Issa čelí nepodloženým obvineniam zo sprisahania iba preto, že si uplatňuje svoje ľudské práva. Vyzývame tuniského prezidenta, aby stiahol obvinenia, ktoré sú voči nej vznesené výhradne pre jej pokojný aktivizmus. Taktiež ho vyzývame, aby sa zdržal prijatia akýchkoľvek opatrení, ktoré by ohrozili ľudské práva v krajine, a aby dodržiaval medzinárodné ľudskoprávne záväzky Tuniska.)

Protivládny protest organizovaný v Tunisku 5. marca 2023 stranou National Salvation Front, v ktorej pôsobí aj Chaima

Chceli by ste do maratónu prispieť aj inak ako „len“ písaním listov?

Pomôžte nám listy rozposlať do cieľových krajín. Vďaka Vášmu príspevku dokážeme rozposlať viac individuálnych listov. Listy zaslané individuálne, nie vo veľkých balíkoch, fungujú lepšie, lebo na inštitúcie vytvárajú väčší administratívny tlak.

Zorganizujte vlastný Maratón písania listov

Usporiadajte podujatie, na ktorom budú spolu s Vami písať listy solidarity aj Vaši priatelia a priateľky, rodina alebo širšia verejnosť, a zapojte tak do písania listov aj svoje okolie. Podujatie môžete zorganizovať na Vašej škole, na pracovisku či v susedstve, v knižnici, kaviarni, miestnom komunitnom centre alebo vo svojej obývačke. Ak Vám to situácia neumožňuje alebo by bolo fyzické podujatie zdravotným rizikom, môžete svoj mikromaratón usporiadať aj v online priestore.

Po registrácii Vám automaticky vytvoríme Váš vlastný „maratónsky profil“. Cez ten získate prístup k všetkým potrebným materiálom, vrátane praktických návodov a detailných informácií o jednotlivých prípadoch.

Čím viac ľudí sa do maratónu zapojí, tým väčšia bude naša šanca na úspech! Maratónu sa pravidelne zúčastňuje približne 100 škôl zo všetkých kútov krajiny. Mnohí ľudia podpisujú petície na našich podujatiach alebo na internete. Pridajte sa k nášmu boju za ľudské práva a spravodlivosť aj Vy a zapojte svojich blízkych. Nezáleží na tom, či napíšete jediný list, alebo usporiadate podujatie pre 100 ľudí. Každý hlas navyše sa počíta!

Máte otázky, obavy alebo nejasnosti?

Prezrite si stránku venovanú Maratónu písania listov, kde sa dočítate o jeho začiatkoch, našich doterajších úspechoch aj dobrých skúsenostiach predošlých účastníkov a organizátoriek lokálnych maratónskych akcií. Ak máte otázky, ktoré Vám článok nezodpovedal, napíšte nám e-mail na adresu [email protected] a radi Vám poradíme.

Podpíšte ďalšie maratónske prípady