Ďakujeme Vám za podporu

Podpisom tejto petície nám pomáhate vytvárať tlak na štátne orgány a dosiahnuť pozitívnu zmenu.

Pomôžte nám robiť našu prácu ešte lepšie

Aby sme si zachovali nezávislosť, neprijímame finančné dary od politických strán, vlád ani ekonomických subjektov. Našu prácu si môžeme plánovať a pokračovať v nej len vďaka pravidelným darom od individuálnych darcov a darkýň, medzi ktorými môžete byť aj Vy. Aj vďaka vašej pravidelnej podpore dokážeme v Amnesty International Slovensko robiť našu prácu nezávisle a lepšie.

Aj malý pravidelný dar (napríklad 3 eurá mesačne), nám umožní pokračovať v našej práci brániť ľudské práva pre všetkých. Vďaka vašej podpore zostane naša práca aj v roku 2024 nezávislá a naše vzdelávanie k ľudským právam dostupné zdarma pre všetky školy.

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu darovať 2 % z vašich zaplatených daní za rok 2023, môžete podporiť náš boj za ľudské práva a prispieť k ochrane práv pre všetkých a všetky z nás.

Ďakujeme!

Podpíšte ďalšie petície