Ďakujeme Vám za podporu

Podpisom tejto petície nám pomáhate vytvárať tlak na štátne orgány a dosiahnuť pozitívnu zmenu.

Pomôžte nám robiť našu prácu ešte lepšie

Aby sme si zachovali nezávislosť, neprijímame finančné dary od politických strán, vlád ani ekonomických subjektov. Našu prácu si môžeme plánovať a pokračovať v nej len vďaka pravidelným darom od individuálnych darcov a darkýň, medzi ktorými môžete byť aj Vy. Aj vďaka vašej pravidelnej podpore dokážeme v Amnesty International Slovensko robiť našu prácu nezávisle a lepšie.

Ďakujeme!

Podpíšte ďalšie petície