Dánsko čelí žalobe za porušenie pravidiel vývozu zbraní

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL DÁNSKO
3. APRÍLA 2024

Amnesty International Dánsko, Oxfam Denmark, MS Action Aid Denmark a palestínska ľudskoprávna organizácia Al-Haq dnes podali žalobu na dánske ministerstvo zahraničných vecí a národnú políciu za to, že Dánsko nedodržalo svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, keď povolilo vývoz zbraní do Izraela.

Príslušné orgány dnes dostali žalobu od štyroch organizácií, ktorých cieľom je zastaviť vývoz zbraní do Izraela a chrániť tak civilné obyvateľstvo v pásme Gazy. Organizácie sa usilujú zabezpečiť, aby Dánsko neprispievalo k vojnovým zločinom proti civilistom a civilistkám a plnilo si svoje medzinárodné záväzky.

„Dospeli sme k jasnému záveru, že zbraňové komponenty a iné vojenské vybavenie, ktoré sa z Dánska priamo alebo nepriamo vyvážajú do Izraela, sa v súčasnosti používajú na potenciálne páchanie vojnových zločinov a prispievajú k pravdepodobnej genocíde. Dánsko tak porušuje Zmluvu OSN o obchode so zbraňami, ako aj spoločné pravidlá EÚ o vývoze zbraní. V nich sa jasne uvádza, že členské štáty majú povinnosť odmietnuť vývoz zbraní, ak existuje zreteľné riziko, že zbrane alebo súčiastky sa použijú pri porušovaní medzinárodného práva,” uviedli organizácie.

Organizácie spochybnili platnosť existujúcich povolení na trvalý vývoz vojenského vybavenia do Izraela. Dánsky štát má podľa nich povinnosť okamžite tieto vývozné povolenia odvolať. Za neplatné považujú aj povolenie na trvalý vývoz dánskych zbraňových súčiastok a komponentov do USA v rámci spolupráce na výrobe stíhačiek F-35. Spojené štáty následne predávajú stíhačky F-35 Izraelu.

„Požiadali sme súdy o vydanie predbežných opatrení, ktorými pozastavia vývoz zbraní do Izraela, dokým prípad neuzavrú. Pokračovanie vo vývoze totiž môže viesť k nezvratným škodám,“ uviedli organizácie.

Dánsko sa usiluje získať miesto v Bezpečnostnej rade OSN, ochranu medzinárodného práva uvádza medzi svojimi prioritami

Nedávno osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudskoprávnu situáciu na palestínskych územiach okupovaných od roku 1967 Francesca Albanese dospela k záveru, že existuje dôvodné podozrenie, že Izrael sa v pásme Gazy dopustil činov genocídneho charakteru.

Organizácie sa v žalobe odvolávajú aj na najnovšiu dokumentáciu zverejnenú v médiách Danwatch a novinách Information. Tie zdokumentovali, že stíhačky F-35, ktoré obsahujú dánske komponenty, zohrávajú hlavnú úlohu pri masívnom bombardovaní pásma Gazy.

„Je hlboko znepokojujúce, že Dánsko nedodržiava svoje právne záväzné povinnosti týkajúce sa vývozu zbraní. Dánsko nesmie prispievať k porušovaniu medzinárodného práva. Preto musia dánske úrady vývoz zbraní do Izraela okamžite pozastaviť,“ uviedli.

Minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen práve oznámil, že Dánsko sa usiluje získať miesto v Bezpečnostnej rade OSN. Dánsky štát uvádza ochranu medzinárodného práva medzi svojimi prioritami.

„Dánsko ako člen Bezpečnostnej rady OSN bude brániť medzinárodný svetový poriadok založený na pravidlách. Zachovanie tohto poriadku je zásadné pre medzinárodný mier a bezpečnosť – obzvlášť pre bezpečnosť malých krajín. Bez medzinárodného práva by sme čelili svetu, v ktorom pravidlá určujú tí najsilnejší,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v tlačovej správe.

„Ak dánska vláda berie vážne svoje vlastné vyjadrenia, musí okamžite konať. Dánsko musí zastaviť priamy a nepriamy vývoz zbraní do Izraela, aby ochránilo civilistov v pásme Gazy,“ uviedli organizácie.

Súd má po zaregistrovaní prípadu dva týždne na to, aby reagoval na obsah žaloby.

Kontext a ďalšie informácie súvisiace so žalobou organizácií proti dánskemu štátu nájdete v tlačovej správe z 13. Marca 2024.