Dohoda o prepustení rukojemníkov musí byť len začiatok

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
22. NOVEMBRA 2023

Izraelské orgány a Hamas sa dohodli na 4-dňovej humanitárnej prestávke v bojoch. Prestávka má slúžiť najmä na prepustenie zadržiavaných osôb; Hamas má podľa dohody prepustiť najmenej 50 rukojemníkov a rukojemníčok, väčšinou izraelských žien a detí, výmenou za prepustenie 150 Palestínčanov a Palestínčaniek vrátane mnohých detí, ktoré zadržiava Izrael. Za každých ďalších 10 prepustených izraelských rukojemníkov a rukojemníčok sa má prímerie predĺžiť o jeden deň. Dohoda by mohla potenciálne zahŕňať ďalších 50 izraelských rukojemníkov a rukojemníčok a až 300 Palestínčanov a Palestínčaniek v izraelskej väzbe, ktorých mená zverejnilo izraelské ministerstvo spravodlivosti. Podľa medializovaných informácií bude možné humanitárnu prestávku predĺžiť maximálne na 10 dní.

Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard tieto správy považuje za vítanú úľavu pre všetkých ľudí, ktorých sa dohoda priamo týka, a ich blízkych.

Callamard zároveň dodáva, že „na riešenie pretrvávajúceho utrpenia a nespravodlivosti je však potrebné urobiť oveľa viac. Aj keď desivé utrpenie rukojemníkov a rukojemníčok, ako aj ľudí, ktorých zadržiavajú v Izraeli, by malo ich prepustením na slobodu skončiť, traumu [z toho, čo prežili,] si so sebou ponesú dlhodobo. Opätovne vyzývame všetky ozbrojené skupiny, aby okamžite prepustili všetkých ostatných civilistov a civilstky, ktorých v Gaze držia ako rukojemníkov a rukojemníčky. Prepustenie Palestínčanov a Palestínčaniek, ktorých a ktoré zadržiava Izrael, by nemalo byť podmienkou prepustenia rukojemníkov a rukojemníčok ozbrojených skupín. Branie a držanie rukojemníkov je vojnový zločin a osoby, ktoré sú za ich únosy zodpovedné, musia čeliť spravodlivosti.

Okrem toho vyzývame izraelské orgány, aby prepustili všetkých Palestínčanov a Palestínčanky, ktorých a ktoré nezákonne zadržiavajú. To zahŕňa aj ľudí v administratívnej väzbe, ktorých zadržiavajú bez obvinení a súdneho konania. Medzi osobami, ktoré by mali izraelské úrady prepustiť, je aj veľa detí, pričom aj medzi nimi je veľa takých, o ktorých zadržaní nerozhodol súd. Izrael musí za každých okolností dodržiavať svoju povinnosť prepustiť svojvoľne zadržiavaných Palestínčanov a Palestínčanky.“

Alarmujúce zhoršenie podmienok Palestínčanov a Palestínčaniek v izraelských väzniciach

Výskum Amnesty International počas uplynulých týždňov poukázal na alarmujúce zhoršenie podmienok Palestínčanov a Palestínčaniek, ktorých a ktoré zadržiavajú v Izraeli. Organizácia zaznamenala prípady mučenia a ponižovania zadržiavaných osôb aj prudký nárast prípadov administratívneho zadržiavania.

Okrem toho izraelské orgány 31. októbra o mesiac predĺžili „výnimočný stav vo väzniciach“. Ten izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti umožňuje prakticky bez obmedzení odopierať odsúdeným väzňom prístup k návštevám právnikov a rodinných príslušníkov. Okrem toho povoľuje držať väzňov v preplnených celách a upierať im pohyb na čerstvom vzduchu. Počas výnimočného stavu môžu vo väzniciach robiť dlhé odstávky vody a elektriny a používať ďalšie metódy kolektívneho trestu. To zhoršuje kruté a neľudské zaobchádzanie so zadržanými osobami, čím izraelské orgány porušujú zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania.

Medzinárodné právo klasifikuje svojvoľné zadržiavanie, mučenie a iné zlé zaobchádzanie s chránenými osobami na okupovanom území ako vojnový zločin.

Humanitárna prestávka prinesie krátku úľavu, ale musí byť iba začiatkom zmeny

„Štvordňová humanitárna prestávka umožní, aby si viac ako 2 milióny civilistov a civilistiek, ktorí znášajú ťarchu každodenného nemilosrdného izraelského bombardovania v okupovanom pásme Gazy, na chvíľu vydýchli. Zastavenie bojov na niekoľko dní však ani zďaleka nestačí na riešenie katastrofálneho utrpenia či nápravu hrozných škôd, ktoré civilná populácia oblasti utŕžila.

Vyzývame preto všetkých vyjednávačov zapojených do vyjednávania o tejto prestávke, izraelské orgány, Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny, aby urobili absolútne všetko, čo je v ich silách a možnostiach a zabezpečili, že táto humanitárna prestávka sa zmení na trvalé prímerie. Ľudskosť musí zvíťaziť natrvalo, nielen na chvíľu,“ uviedla Callamard.

Nemilosrdné izraelské bombardovanie doteraz prinieslo masové krviprelievanie a utrpenie miliónom ľudí. Intenzita útokov a rozsah ničenia a utrpenia, ktoré spôsobili, nemajú obdobu. V pásme Gazy len od 7. októbra prišlo o život viac ako 14 000 ľudí vrátane 5 500 detí. Počas strašných útokov Hamasu a ďalších ozbrojených skupín, ku ktorým došlo v Izraeli 7. októbra, zahynulo viac ako 1 200 ľudí. Zintenzívnená blokáda Gazy viedla k odrezaniu civilnej populácie od vody, potravín, zdravotníckeho materiálu a paliva. Ľudia v pásme Gaze čelia zúfalej núdzi, ktorá je výsledkom úmyselného aktu krutosti s cieľom kolektívne potrestať civilnú populáciu pásma Gazy.

Amnesty naďalej vyzýva na prímerie a ukončenie utrpenia všetkých civilistov a civilistiek

Amnesty International opakuje svoju výzvu na uzavretie zmysluplného a účinného prímeria. Takéto prímerie sa musí vzťahovať na celé pásmo Gazy a trvať dostatočne dlho na to, aby umožnilo podstatné zmiernenie utrpenia civilnej populácie. Počas prímeria musí byť civilistom a civilistkám, ako aj humanitárnemu personálu umožnený voľný a bezpečný pohyb, vyslobodenie tiel obetí, ich pochovanie a smútenie. Osoby, ktoré utrpeli zranenia, musia mať prístup k zdravotnej starostlivosti a riadnemu ošetreniu, nemocnice a kliniky musia mať prístup k materiálu a opravám.

Amnesty zároveň opakuje svoju požiadavku, aby bol nezávislým pozorovateľom a pozorovateľkám umožnený prístup do pásma Gazy. To sa týka pracovníkov úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, vyšetrovacej komisie pre Izrael a Okupované Palestínske územia (OPÚ), úradu osobitnej spravodajkyne OSN pre OPÚ, Medzinárodného trestného súdu a ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International. Iba tak bude možné dôkladne vyšetriť situáciu vrátane nezákonných leteckých a pozemných útokov a ďalších prípadov porušenia medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami.

Vyhlásenie Amnesty International o tom, čo by malo prímerie obsahovať, nájdete tu.