Eswatinské úrady musia zastaviť prenasledovanie a zastrašovanie Tanele Maseko

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
28. MARCA 2024

Tanele Maseko, vdovu po ľudskoprávnom právnikovi Thulanim Masekovi, zatkli eswatinské úrady 27. marca 2024 po vstupe do krajiny z Juhoafrickej republiky. Spolu s ňou zatkli na hraničnom priechode Oshoek aj viacero jej príbuzných. Na správu o konaní svazijských úradov reagoval zástupca regionálneho riaditeľa Amnesty International pre východnú a južnú Afriku, Vongai Chikwanda:

„Orgány Eswatinského kráľovstva musia prestať využívať systém trestného súdnictva na prenasledovanie Tanele Maseko. Úrady jej musia bezodkladne vrátiť pas a mobilný telefón, ktoré jej zhabali bez riadneho oprávnenia.

Súdne prenasledovanie Tanele Maseko a jej rodiny je jasným porušením jej ľudských práv vrátane práva na slobodu prejavu a práva na slobodu pohybu. Ochranu týchto práv zaručujú zmluvy o ľudských právach, ktorých je Eswatini zmluvnou stranou, vrátane Africkej charty ľudských práv a práv národov a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

Orgány Eswatini musia prestať využívať systém trestného súdnictva na zastrašovanie a obťažovanie Tanele Maseko. Namiesto toho by sa mali sústrediť na rýchle, dôkladné, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné vyšetrenie vraždy Thulaniho Maseka. Ich úlohou je postaviť pred súd osoby podozrivé zo spáchania tohto činu, respektíve zo spoluzodpovednosti zaň.“

Doplňujúce informácie o zásahu eswatinských úradov do práv Tanele Maseko

Dňa 27. marca o 21.41 hod. informoval Tanele Maseko pohraničný úradník Eswatini, že jej pas evidujú ako pas hľadanej osoby a preto ho konfiškujú. Ako dôvod jej zatknutia uviedol vyšetrovanie vraždy právnika v oblasti ľudských práv Thulaniho Maseka. Rovnako zdôvodnil skonfiškovanie jej mobilného telefónu.

Tanele Maseko prepustili na druhý deň, 28. marca, po tom, ako sa podrobila výsluchu na regionálnom policajnom riaditeľstve v Manzini.

Pozadie prípadu: zavraždenie Thulaniho Maseka

Thulaniho Maseka zastrelili 21. januára 2023 neznámi ozbrojenci v jeho dome v meste Luyengo, južne od eswatinského hlavného mesta Mbabane. V rovnakom čase sa v krajine vystupňovali útoky na kritikov štátnej moci, ktorí vyzývali na politické reformy alebo odhaľovali zneužívanie právomocí. (Eswatinské kráľovstvo bolo do roku 2019 známe pod názvom Svazijsko.)

Tanele Maseko sa zasadzuje za spravodlivosť pre svojho manžela.

Podpíšte petíciu za vyšetrenie vraždy Thulaniho Maseka.