Filters applied

49 results

Sort by
Slovensko Reprodukčné práva

Poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky musia odmietnuť zákon obmedzujúci prístup k interrupciám

Amnesty International vyzýva slovenských poslancov a poslankyne, aby zabezpečili, že ženy a dievčatá budú mať prístup k bezpečným a legálnym interrupciám. Medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktorými je Slovensko viazané, stanovujú, že každý človek má možnosť rozhodovať o svojom tele a mať...
Diskriminácia žien a dievčat

Čo sú sexuálne a reprodukčné práva

Každý človek má sexuálne a reprodukčné práva. Vlády sú povinné zabezpečiť, aby tieto práva mohol každý slobodne využívať bez strachu, nátlaku alebo diskriminácie. Máte právo na: Rozhodovať o svojom zdraví Dožadovať sa a mať prístup k informáciam o zdravotníckych službách Rozhodovať...
Právo na zdravotnú starostlivosť

Nová kampaň: Moje telo, moje práva

Byť schopný urobiť vlastné rozhodnutia o svojom tele a živote je základným ľudským právom, keďže každý z nás má sexuálne a reprodukčné práva.  Vlády všetkých štátov majú povinnosť zabezpečiť , aby boli tieto práva uplatňované slobodne, bez strachu, nátlaku či diskriminácie.  Miliónom ľudí...