Hlasovanie EP je významným krokom smerom k obmedzeniu invazívnej reklamy založenej na predpokladoch o záujmoch používateľov

Európska komisia predložila návrh nariadenia o jednotnom trhu s digitálnymi službami (Akt o digitálnych službách) Európskemu parlamentu a Rade Európy 15. decembra 2020. Počas plenárneho hlasovania o Akte o digitálnych službách, ktoré sa uskutočnilo 19. januára 2022, Európsky parlament prijal pozmeňujúce návrhy 499 a 500.

Amnesty International už v minulosti vyzvala, aby toto nariadenie zahŕňalo zákaz reklamy personalizovanej na základe predpokladov o osobných záujmoch používateľov a používateliek, vychádzajúcich z vyhodnocovania invazívne zbieraných osobných informácií. Cieľom tejto požiadavky je obmedziť moc veľkých technologických korporácií a digitálnych platforiem a zabezpečiť, aby tieto spoločnosti dodržiavali svoje ľudskoprávne záväzky.

Medzinárodné ľudskoprávne organizácie Amnesty International a Global Witness nedávno zverejnili výsledky prieskumu, v ktorom sa manažmentu malých podnikov vo Francúzsku a Nemecku pýtali, či by takúto zmenu uvítali. Mnoho z opýtaných uviedlo, že ich podniky majú záujem o alternatívu k reklame založenej na invazívnom zbere osobných dát, akú ponúkajú spoločnosti Meta (bývalý Facebook) a Google.

Amnesty International víta krok vpred

„Dnešné hlasovanie predstavuje významný krok smerom k skutočnej ochrane ľudských práv. Je povzbudivé, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zakazujú najinvazívnejšie praktiky digitálnej reklamy vrátane cielenia na deti a využívanie najcitlivejších používateľských údajov. Pred úplným zákazom reklamy personalizovanej na základe invazívneho zberu a vyhodnocovania osobných informácií nás však čaká ešte veľa práce.

Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu nám pomohli posunúť sa o krok bližšie k online priestoru, ktorý rešpektuje právo na súkromie, slobodu prejavu a nediskrimináciu. Na to, aby sme prinútili spoločnosti ako Google a Meta riešiť vplyv ich obchodného modelu na ľudské práva, je však potrebná ďalšia zmysluplná regulácia,“ uviedla Claudia Prettner, právna a politická poradkyňa Amnesty Tech.


Zaujíma vás téma technológie a ľudské práva? Prečítajte si o tom, ako izraelská polícia používa softvér Pegasus na sledovanie občanov a občianok, či ako používanie softvéru Pegasus na sledovanie politikov predstavuje hrozbu pre celú občiansku spoločnosť.

Našu prácu nedokážeme robiť bez pravidelnej podpory ľudí, ako ste vy. Ďakujeme za každý podpis petície, zdieľanie či drobný pravidelný príspevok. Vaša podpora nám pomáha brániť ľudské práva pre všetkých.