Irán: Poprava mladistvého je výsmechom spravodlivosti

Amnesty International odsudzuje popravu Makwana Moloudzadeha za trestný čin, ktorý mal spáchať vo veku 13 rokov. AI túto popravu, ktorá sa odohrala v Iráne 4. decembra 2007, považuje za hrubé porušenie medzinárodných štandardov zakazujúcich vykonávať trest smrti na osobách mladších ako 18 rokov. 

AI má informácie, že iba v roku 2007 bolo v Iráne popravených aspoň päť detských delikventov a najmenej 75 ich naďalej čaká na trest smrti. Makwan Moloudzadeh sa mal pred ôsmimi rokmi, vo veku 13 rokov, dopustiť trestného činu lavat-e iqabi (análneho sexu) údajným znásilnením troch osôb.

Proces, v ktorom bol Makwan Moloudzadeh odsúdený na smrť, bol nespravodlivý a nezodpovedal medzinárodným štandardom o riadnom súdnom procese. Údajné obete znásilnenia v priebehu konania súdu v iránskych mestách Kermanshah a Paveh v júli roku 2007 stiahli svoje obvinenia s odôvodnením, že vo svojich výpovediach klamali alebo boli k „priznaniu“ donútení.

V zmysle článku 49 iránskeho Trestného zákona sú z trestnoprávnej zodpovednosti vyňatí mladiství, teda tí, ktorí ešte nedosiahli zrelosť (pubertu). Podľa článku 1210 Občianskeho zákonníka, chlapci dosahujú pubertu vo veku 15 lunárnych rokov, čo je približne 14 rokov a 7 mesiacov. Článok 113 Trestného zákona určuje za trestný čin análneho sexu spáchaného maloletým, trest až 74 úderov bičom. V prípade, že rovnaký trestný čin spácha dospelý, môže byť rozsudkom trest smrti. Iránska legislatíva umožňuje sudcom individuálne posúdiť zrelosť obvineného z trestného činu análneho sexu medzi dvoma mužmi, a to na základe „jeho vedomostí nadobudnutých obvyklými spôsobmi“.

Pri vynesení rozsudku trestu smrti pre Makwana Moloudzadeha sa sudca spoľahol na svoju subjektívnu „vedomosť“ o tom, že Makwana bolo možné vo veku 13 rokov považovať za dospelého a že k spáchaniu trestného činu došlo.

Amnesty International vyzýva šéfa súdnictva Iránu, Ayatollaha Shahroudiho, aby bezodkladne prehodnotil takýto spôsob rozhodovania iránskych súdnych autorít. Organizácia upozorňuje na povinnosť krajiny dodržiavať svoje medzinárodné záväzky zakazujúce výkon trestu smrti na maloletých osobách.

Predpokladá sa, že Valné zhromaždenie OSN schváli rezolúciu týkajúcu sa globálneho moratória na trest smrti na svojom plenárnom zasadnutí v priebehu tohto mesiaca.