Iránske väznice sa zmenili na popraviská

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
9. JÚNA 2023

Iránske orgány tento rok popravili najmenej 173 ľudí odsúdených v systematicky nespravodlivých procesoch. Počet vykonaných trestov smrti za drogové trestné činy v Iráne sa oproti rovnakému obdobiu takmer strojnásobil, uviedla dnes Amnesty International.

Popravy za trestné činy súvisiace s drogami tvoria dve tretiny všetkých popráv vykonaných v Iráne od januára do mája 2023. Medzi popravenými boli prevažne ľudia z marginalizovaného a ekonomicky znevýhodneného prostredia. Prenasledovaná a chudobná balúčska etnická menšina tvorí len 5 % iránskej populácie. Napriek tomu boli obeťami až 20 % zaznamenaných popráv práve príslušníci tejto menšiny.

Na situáciu reagovala Diana Eltahawy, zástupkyňa regionálnej riaditeľky Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku. „Bezohľadné tempo, akým úrady v rozpore s medzinárodným právom vykonávajú popravy za drogovú trestnú činnosť, odhaľuje ich nedostatok ľudskosti a hrubé nerešpektovanie práva na život. Medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť, aby spolupráca v rámci iniciatív zameraných na boj proti obchodovaniu s drogami neprispievala priamo alebo nepriamo k svojvoľnému zbavovaniu života a ďalšiemu porušovaniu ľudských práv v Iráne.

Amnesty vyzýva na reakciu medzinárodného spoločenstva

„Štáty a medzivládne orgány musia čo najdôraznejšie odsúdiť počínanie iránskych orgánov vykonávajúcich svojvoľné popravy. Musia tiež vyzvať na oficiálne moratórium na všetky popravy. Okrem toho by mali vysielať svoje predstaviteľky a predstaviteľov na návštevu odsúdených na smrť v iránskych väzniciach a snažiť sa zúčastňovať na súdnych procesoch týkajúcich sa trestných činov, ktoré sa v Iráne trestajú smrťou. Vzhľadom na krízový stav beztrestnosti masového svojvoľného zbavovania života sa musia tiež usilovať bezodkladne presadiť zmysluplné spôsoby vyvodenia zodpovednosti za toto počínanie,“ zdôraznila Eltahawy.

Iránske orgány v tomto roku výrazne zvýšili aj celkový počet vykonaných popráv, bez ohľadu na to, aký druh zločinov nimi trestali. V roku 2023 bolo zatiaľ popravených najmenej 282 ľudí, čo je takmer dvojnásobok počtu popráv zaznamenaných začiatkom júna minulého roka. Ak budú pokračovať vo vykonávaní popráv týmto alarmujúcim tempom, do konca tohto roka by mohli usmrtiť takmer tisíc väznených ľudí.

Smrtiaca vojna proti chudobným

Trest smrti zasahuje najmä zraniteľných ľudí z chudobného prostredia. Tí často nepoznajú svoje práva a nemôžu si dovoliť nezávislé právne zastúpenie. Rodiny popravených často bojujú s ťažkými ekonomickými dôsledkami straty živiteľa rodiny a s veľkými dlhmi za právne služby.

Situáciu ilustruje výpoveď, ktorú Amnesty poskytol príbuzný väzenkyne, ktorá v súčasnosti čaká v cele smrti. Žena bola pred uväznením živiteľkou rodiny. „Nikdy nestretla svojho právnika, ktorého jej pridelil súd. Ten dal rodine falošné sľuby, že zruší rozsudok smrti, ak mu zaplatia vydieračskú sumu peňazí. Aby mu mohli zaplatiť, predali všetko, čo mali, dokonca aj svoje ovce. Ale keď si vzal ich peniaze, jednoducho zmizol a rodinu zanechal vo veľkých dlhoch.“

Mladistvý syn väzňa popraveného za drogové trestné činy v Iráne sa s Amnesty International podelil o podobnú skúsenosť. „Mal by som sa strachovať o to, či v škole prejdem skúškami, ako ostatné deti, a nie chodiť do práce. Môj plat nepokrýva potreby našej rodiny kvôli všetkým pôžičkám, ktoré sme si vzali. Nemám peniaze ani na zápis do školy na budúci rok. Keby môjho otca nepopravili, mohol by som teraz myslieť na svoju budúcnosť. Namiesto toho myslím na to, ako zarobiť peniaze pre svoju rodinu.“

Systematicky nespravodlivé rozsudky a „priznania“ získané mučením

K vykonaniu trestov smrti za drogové trestné činy v Iráne často vedie chybné vyšetrovanie iránskej protidrogovej polície a iných bezpečnostných orgánov. Súdne procesy v prípade drogových trestných činov sa konajú pred tzv. revolučnými súdmi a sú systematicky nespravodlivé. Zadržaným osobám často odopierajú právo na riadny súdny proces vrátane prístupu k právnemu zastupovaniu. Ako dôkazy o spáchaní trestného činu úradom súžia „priznania“ získané mučením.

Tím Amnesty sa zhováral aj s väzňom odsúdeným na smrť za drogovú trestnú činnosť. „Sudcovia na revolučných súdoch sa vás spýtajú, či to sú vaše drogy. Nezáleží na tom, či odpoviete áno alebo nie. Mňa sudca na pojednávaní zahriakol, aby som bol ticho, keď som povedal, že tie drogy nie sú moje. Povedal, že ma odsudzuje na smrť. Nariadil mi, aby som podpísal dokument, v ktorom bolo uvedené, že uložený trest prijímam. Dokonca ani nedovolil môjmu právnemu zástupcovi, aby sa vyjadril na moju obhajobu.“

Rozšírené uplatňovanie trestu smrti v Iráne

Iránske orgány popravujú aj ľudí odsúdených za iné činy, ktoré by podľa medzinárodného práva nikdy nemali byť trestané trestom smrti.

Za prvých päť mesiacov roku 2023 v Iráne popravili päť osôb v súvislosti s protestami, jedného muža za „cudzoložstvo“, pretože udržiaval konsenzuálny sexuálny vzťah s vydatou ženou, a dve osoby za „odpadlíctvo“ a „urážku proroka islamu“, ktorých sa dopustili v rámci svojej aktivity na sociálnych sieťach.

Bezpečnostné sily ešte viac prehĺbili utrpenie rodín väznených osôb tým, že násilne potláčali pokojné demonštrácie pred väznicami, v ktorých boli naplánované popravy. Účastníci týchto protestov hlásili použitie slzotvorného plynu a ostrej munície.

Amnesty International je proti trestu smrti vo všetkých prípadoch bez výnimky, bez ohľadu na povahu alebo okolnosti trestného činu, vinu, nevinu alebo iné individuálne charakteristiky či spôsob, ktorý by štát použil na vykonanie popravy. Trest smrti porušuje právo na život a je nezvratným, krutým, neľudským a ponižujúcim trestom.

Prečítajte si viac o našej práci